พัฒนาการ บีอาร์เอ็น ตลอด 53 ปี

พัฒนาการ บีอาร์เอ็น ตลอด 53 ปี

พัฒนาการ บีอาร์เอ็น ตลอด 53 ปี

รูปข่าว : พัฒนาการ บีอาร์เอ็น ตลอด 53 ปี

พัฒนาการ บีอาร์เอ็น ตลอด 53 ปี วันนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาการจัดตั้งขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี หรือบีอาร์เอ็น โดยในช่วง 53 ปี ที่ผ่านมา บีอาร์เอ็น เลือกใช้วิธีการต่อสู้ทั้งทางทหารและการเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเรียกร้องของขบวนการ แต่การยอมลงนามของ บีอาร์เอ็น เพื่อพูดคุยสันติภาพกับผู้แทนรัฐบาลไทย ทำให้หลายคนมีความหวังว่าความขัดแย้งจะยุติลงได้

แม้หน่วยงานด้านความมั่นคงหลายคนจะไม่อยากให้ความสำคัญกับวันสถาปนากลุ่มขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ หรือบีอาร์เอ็น ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เพราะอาจมองว่าเป็นการยกระดับขององค์กรนี้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังการลงนามร่วมในเจตนารมณ์พูดคุยสันติภาพ ระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติ และบีอาร์เอ็น ในประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ชื่อของกลุ่มบีอาร์เอ็นคอร์ออดิเนต ซึ่งแยกตัวมาจากกลุ่มบีอาร์เอ็นเดิม ถูกจับตามองมากขึ้น โดยเฉพาะในวันครบรอบวันสถาปนาบีอาร์เอ็น 53 ปี

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า กลุ่มบีอาร์เอ็นพัฒนารูปแบบการต่อสู้มาโดยตลอด และปรับเปลี่ยนตัวผู้นำแต่ข้อเรียกร้องที่คนกลุ่มนี้ ยืนยันคือต้องการความเป็นธรรมและเท่าเทียม การหันหน้ามาพูดคุยระหว่างรัฐ และบีอาร์เอ็นจึงถือเป็นเรื่องดี เพราะจะทำให้เข้าใจกัน ซึ่งตรงกับความเห็นของชาวบ้านที่มองว่าทุกความขัดแย้งจะจบลงได้ ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุย เพื่อหาทางออก

เช่นเดียวกับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการยกระดับกลุ่มขบวนการ แต่การเจรจาพูดคุยเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งระหว่างดำเนินการก็ต้องใช้เวลามากในการทำความเข้าใจ

กลุ่มบีอาร์เอ็น ก่อตั้งเมื่อวันที่13 มีนาคมปี 2503 และในปี 2511 บีอาร์เอ็นมีความเข้มแข็งมากที่สุด และได้จัดตั้งหน่วยทหาร ใช้ชื่อว่า กองกำลังติดอาวุธปลดแอกอิสลามปัตตานี แต่ในปี 2520 เกิดความแตกแยกในหมู่แกนนำ จนกระทั้ง 2 ปีต่อมา บีอาร์เอ็นได้แตกตัวไปตั้ง บีอาร์เอ็นคอร์ออร์ดิเนต บีอาร์เอ็น คองเกรส และบีอาร์เอ็น อูลามา ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลปัจจุบัน ให้น้ำหนักพูดคุยสันติภาพมากที่สุด คือ กลุ่มบีอาร์เอ็นคอร์ออดิเนต


กลับขึ้นด้านบน