"นายกฯ"หารือ"รองปธน.เมียนมาร์"ติดตามความคืบหน้าโครงการทวาย

"นายกฯ"หารือ"รองปธน.เมียนมาร์"ติดตามความคืบหน้าโครงการทวาย

"นายกฯ"หารือ"รองปธน.เมียนมาร์"ติดตามความคืบหน้าโครงการทวาย

รูปข่าว : "นายกฯ"หารือ"รองปธน.เมียนมาร์"ติดตามความคืบหน้าโครงการทวาย

นายกรัฐมนตรีหารือเมียนมาร์ติดตามความคืบหน้าโครงการทวายและการค้าชายแดน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ACMECS ที่ประเทศลาววานนี้ (13 มี.ค.)

วานนี้ (13 มี.ค.) ในสื่องสังคมออนไลน์เฟซบุ้ค "Yingluck Shinawatra" ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขณะเดินทางไปร่วมประชุมACMECS ที่ประเทศลาว ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ACMECS นายกฯได้หารือกับนายสาย หมอกคำ  รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าฌครงการทวายและการค้าชายแดน ความว่า

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ACMECS น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายสาย หมอกคำ  รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่มีการหารือกันไว้ และแสดงความพร้อมในการดำเนินการตามความร่วมมือต่างๆ โดยนายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ เปิดเผยถึงประเด็นหารือสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับการพัฒนาและการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในเมียนมาร์ รวมถึงการเดินทางเยือนยุโรปของประธานาธิบดีเมียนมาร์ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งยืนยันว่าไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิรูปและกระบวนการปรองดองแห่งชาติของเมียนมาร์ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีฯหารือถึงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นสาขาหลักภายใต้ MOU เพื่อพัฒนาในเมียนมาร์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายพ้องให้มีการค้าชายแดนมากขึ้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่นแม่ฮ่องสอน รวมทั้ง การอำนวยความสะดวกในเรื่องโลติสติกส์ และการข้ามแดน เช่น การจัดให้มี One Visa, One Stop ที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์

ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เดินหน้าการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การสร้างถนนเชื่อมต่อ เพื่อให้ทันต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558

สำหรับปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย ไทยและเมียนมาร์จะร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และในชั้นนี้ ไทยผ่อนผันการขึ้นทะเบียนแรงงานเมียนมาร์ไปอีก 120 วัน นับแต่ 15 ธันวาคม 2555

ภาพข้อมูลเฟซบุ้ค : Yingluck Shinawatra


กลับขึ้นด้านบน