สมเด็จพระสันตะปาปาประทานปฐมโอวาท

สมเด็จพระสันตะปาปาประทานปฐมโอวาท

สมเด็จพระสันตะปาปาประทานปฐมโอวาท

รูปข่าว : สมเด็จพระสันตะปาปาประทานปฐมโอวาท

สมเด็จพระสันตะปาปาประทานปฐมโอวาท คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิคมีพระสันตะปาปาองค์ใหม่ โอกาสนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงการประทานปฐมโอวาท ซึ่งแทนที่พระสันตะปาปาองค์ใหม่จะสืบสานจารีตโบราณนับพันปีด้วยการประทานพรต่อคริสตศาสนิกชน แต่ตรงกันข้ามกลับขอให้ทุกคนอวยพรต่อพระองค์

พระสันตะปาปาองค์ใหม่ ซึ่งใช้ฉายาว่า"ฟรานซิส ที่ 1" ออกมาปรากฏพระองค์ต่อคริสตศาสนิกชน กว่า 150,000 ณ จตุรัสของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกัน จากนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ 1 ทรงปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่สืบสานมานานกว่า 1,000 ปีด้วยการกล่าวปฐมโอวาท ซึ่งพระองค์ตรัสขอให้ทุกคน ณ สถานที่แห่งนี้ จงภาวนามอบพรต่อพระองค์ โดยกรณีนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกต

สาธุคุณทอม โรสิก้า โฆษกของสำนักวาติกัน ให้ความเห็นว่า ชาวคริสต์อาจได้พระสันตะปาปาที่มาสร้างความไม่สบายใจ แต่ทั้งนี้ก็แปลความหมายได้ว่า พระสันตะปาปาองค์ที่ 266 กำลังจะนำพาคริสตจักรไปในทิศทางที่พระองค์ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อกอบกู้ศรัทธา

พระสันตะปาปาฟรานซิสที่ 1 มีพระนามเดิมว่า พระคาร์ดินัลคอร์เก้ เบอร์กอกลิโอ อายุ 76 ปี ซึ่งพระองค์กำเนิดและเติบโตในอาร์เจนติน่า จากครอบครัวที่อพยพไปจากอิตาลี


กลับขึ้นด้านบน