14 มี.ค.วันหยุดเขื่อนโลก“น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย”

14 มี.ค.วันหยุดเขื่อนโลก“น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย”

14 มี.ค.วันหยุดเขื่อนโลก“น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย”

รูปข่าว : 14 มี.ค.วันหยุดเขื่อนโลก“น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย”

14 มี.ค.วันหยุดเขื่อนโลก“น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย” มารู้จักวันหยุดเขื่อนโลก(International Day of Action against Dams) วันที่ 14 มีนาคม

                     
วันหยุดเขื่อนโลก(International Day of Action against Dams) ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งวันหยุดเขื่อนโลกนั้นเริ่มขึ้นด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของภาคพลเมืองที่ จะต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายระดับโลก ในการต่อต้านหายนะจากเขื่อน

ในเดือนกันยายนปี พ.ศ.2538 การประชุมประจำปีของ ขบวนการคัดค้านเขื่อนแห่งบราซิล(MAB) จึงได้มีการเสนอให้มีการประชุมนานาชาติของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน ขึ้น หลังจากนั้นในแต่ละภูมิภาคก็ได้ประชุมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนจาก แต่ละประเทศในภูมิภาคขึ้น สำหรับในเอเซียการประชุมได้จัดขึ้นที่เขื่อนนาร์มาดา ประเทศอินเดีย เมื่อ ปี พ.ศ.2539 โดยมีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
 
ในที่สุดในระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม พ.ศ.2540 องค์กรเครือข่ายขนาดใหญ่ในแต่ละภูมิภาค ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมนานาชาติของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากเขื่อนครั้งที่ 1 ขึ้น ณ เมืองคิวริทิบา ประเทศบราซิล

โดยมีผู้แทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและนักสิ่งแวดล้อมจาก 20 ประเทศ รวมทั้งตัวแทนองค์กรสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย ขณะที่ผู้แทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนและนักสิ่งแวดล้อมอีกหลาย ประเทศเช่น จีน และมาเลเซีย เป็นต้น ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ เนื่องจากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการสร้างเขื่อนระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

การประชุมที่เกิดขึ้นทั้ง 4 วัน นอกจากได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้เรื่องเขื่อนกันแล้ว ที่ประชุมยังได้ตกลงให้มีคำประกาศคิวริทิบาเพื่อ“ยืนหยัดการมีสิทธิความเป็นมนุษย์และวิถีชีวิตของ ประชาชนผู้ได้รับ ผลกระทบจากเขื่อน”และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดเขื่อนโลก โดยมีคำขวัญที่จะใช้ร่วมกันว่า “น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย”

ภาพ เฟซบุ้ค งานวันหยุดเขื่อนโลก ที่บ้านสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน :สาละวิน สายน้ำ้แห่งชีวิต

ข้อมูล:วิกิพีเดีย


กลับขึ้นด้านบน