“ธีระชัย” อดีตรมว.คลัง เสนอรัฐทบทวนกรอบเงินกู้ใหม่

“ธีระชัย” อดีตรมว.คลัง เสนอรัฐทบทวนกรอบเงินกู้ใหม่

“ธีระชัย” อดีตรมว.คลัง เสนอรัฐทบทวนกรอบเงินกู้ใหม่

รูปข่าว : “ธีระชัย” อดีตรมว.คลัง เสนอรัฐทบทวนกรอบเงินกู้ใหม่

“ธีระชัย” อดีตรมว.คลัง เสนอรัฐทบทวนกรอบเงินกู้ใหม่  “ธีระชัย” อดีตรมว.คลัง เสนอรัฐบาลทบทวนวางกรอบเงินกู้นโยบายประชานิยมตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อดูแลหนี้ธารณะของประเทศไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง กล่าวในงานสัมนา เรื่องวิพากษ์นโยบายประชานิยมต่อเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง จากตัวแทนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย ว่า แม้นโยบายประชานิยมของรัฐ ต้องการช่วยประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่หลายนโยบายไม่มีความจำเป็นและใช้งบประมาณสูงทำให้รัฐต้องหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนเกินความจำเป็น โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาล 6 ข้อ คือ รัฐบาลควรจะวางกรอบที่รัฐบาลจะกู้เพื่อนโยบายประชานิยม ควรวางกรอบให้พรรคการเมืองประกาศแหล่งเงินสำหรับนโยบายประานิยม ควรวางกรองห้ามการรับจำนำสินค้าเกษตรเกินราคาตลาด ควรวงกรอบให้รัฐสภากำกับดูแลเรื่องรายได้และหนี้สาธารณะของรัฐบาล ควรวางกรอบให้รัฐบาลแสดงภาระอนาคตของรัฐเป็นประจำทุกไตรมาส และควรวางกรอบการกู้เงินนอกระบบงบประมาณ 

ด้าน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวแสดงความกังวลว่าหนี้สาธารณะของไทยมีแนวโน้มจะเพิ่ม จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2ล้านล้านบาท โครงการการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งนโยบายประชานิยม เช่น โครงการรับจำนำ ซึ่งเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66 ต่อจีดีพี ในปี2562 จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 44 ต่อจีดีพี


กลับขึ้นด้านบน