กระทรวงคมนาคม-องค์กรต้านคอร์รัปชั่นเตรียมสรุปสัญญาคุณธรรมบ่ายนี้

กระทรวงคมนาคม-องค์กรต้านคอร์รัปชั่นเตรียมสรุปสัญญาคุณธรรมบ่ายนี้

กระทรวงคมนาคม-องค์กรต้านคอร์รัปชั่นเตรียมสรุปสัญญาคุณธรรมบ่ายนี้

รูปข่าว : กระทรวงคมนาคม-องค์กรต้านคอร์รัปชั่นเตรียมสรุปสัญญาคุณธรรมบ่ายนี้

กระทรวงคมนาคม-องค์กรต้านคอร์รัปชั่นเตรียมสรุปสัญญาคุณธรรมบ่ายนี้ วันนี้(14 มี.ค.) รัฐบาลและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเตรียมสรุปความความชัดเจนรายละเอียดการลงนามข้อลงตกลงคุณธรรม ขณะที่กระทรวงคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท 19 มีนาคมนี้

กระทรวงคมนาคม และ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น จะหารือรายละเอียด ข้อตกลงคุณธรรม บ่ายวันนี้(14 มี.ค.) ก่อนที่สรุปร่วมกันเพื่อนำไปใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ในการลงทุนโครงการพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งข้อตกลงระบุว่า ทั้งสองฝ่าย จะไม่จ่าย ไม่รับเงินสินบน
 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อลงทุนในโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 19 มีนาคมนี้ โดยหากที่ประชุมไม่มีข้อท้วงติง ก็จะนำเสนอต่อรัฐสภาต่อไป
 
ทั้งนี้ นายกิตติรัตน์ ยืนยันว่านักลงทุนมีความสนใจและมีความมั่นใจต่อการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อขยายศักยภาพของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกัน
 
โดยการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เพื่อใช้พัฒนาระบบรางกว่าร้อยละ 80 พัฒนาระบบถนนอีกร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือเป็นการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ
 


กลับขึ้นด้านบน