"รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ" เผย รัฐฯมีแผนบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งถาวร

"รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ" เผย รัฐฯมีแผนบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งถาวร

"รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ" เผย รัฐฯมีแผนบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งถาวร

รูปข่าว : "รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ" เผย รัฐฯมีแผนบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งถาวร

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามสดในสภาฯ กรณีการแก้ปัญหาภัยแล้งแบบถาวร โดยระบุว่า รัฐบาลมีมาตรการในการบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรกรณีเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น โดนนายอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส.พรรคปราธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทูถามกรณี การแก้ปัญหาภัยแล้งแบบถาวร ของทางรัฐบาลในขั้นตอนของการดำเนินงาน ว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

 
ซึ่งนายปรีชา ระบุว่า รัฐบาลมีมาตรการบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำชี จ.ชัยภูมิ ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน 8 จังหวัด ตามเส้นทางแม่น้ำชี ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มีการบูรณาการแม่น้ำสาขาโดยการทำแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง รวมทั้งการบูรณาการแม่น้ำฝั่งตะวันตกด้วย ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีน้ำเป็นต้นไป
 
ส่วนกรณีที่ ส.ส.พรรคปราธิปัตย์ ถามถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งด้วยนั้น นายปรีชา ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูว่าตรงไหนสามารถขยายระบบส่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิด หรือปิด พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ขุดลอกคูคลองต่างๆ และให้มีการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ห่างไกลจากระบบชลประทาน เพื่อจะขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งอยู่ในขั้นของบประมาณในการดำเนินการ
 
ทั้งนี้ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ สอบถามเกี่ยวกับการชดเชยให้กับเกษตรกรในสถานการณ์ภัยแล้ง ว่าจะชดเชยให้เท่าไหร่ และเมื่อไหร่ ซึ่งนายปรีชาระบุว่า ได้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม และกลั่นกรอง เพื่อปรับอัตราการชดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นนาข้าวชดเชยไร่ละ 1,551 บาท พืชไร่ชดเชยไร่ละ 2,575 บาท พืชสวนอื่นๆ ชดเชยที่ 4,199 บาท เพื่อให้คุ้มกับต้นทุนของเกผาตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้การปรับเงินชดเชย มีการเตรียมแผนใช้แล้ว
 


กลับขึ้นด้านบน