ปลัดสธ.ชี้แจง "หมอ-ผู้อำนวยการรพ." กรณีการปรับค่าตอบแทนกระทรวง

ปลัดสธ.ชี้แจง "หมอ-ผู้อำนวยการรพ." กรณีการปรับค่าตอบแทนกระทรวง

ปลัดสธ.ชี้แจง "หมอ-ผู้อำนวยการรพ." กรณีการปรับค่าตอบแทนกระทรวง

รูปข่าว : ปลัดสธ.ชี้แจง "หมอ-ผู้อำนวยการรพ." กรณีการปรับค่าตอบแทนกระทรวง

ปลัดสธ.ชี้แจง นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำความเข้าใจกับ นายแพทย์สาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาล เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนของกระทรวงฯ

นายณรงค์ยืนยันว่า ไม่ได้ตัดงบประมาณดังกล่าว เพราะยังมีวงเงิน 26,000 ล้านบาทเท่าเดิม แต่จะปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินตามภาระงาน และปรับพื้นที่ในการจ่ายเงิน ซึ่งจะนำร่องในวันที่ 1 เมษายนนี้ และปรับอีกครั้งวันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ ขณะที่นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายครั้งนี้

 
เพราะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะแพทย์โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะทยอยลาออกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่มีแรงจูงใจในการทำงานในพื้นที่ และหากกระทรวงฯ ยังเดินหน้าการปรับเปลี่ยนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แพทย์และบุคคลากรที่ไม่เห็นด้วย ก็จะลาหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์


กลับขึ้นด้านบน