ตรวจสอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน จ.ศรีสะเกษ

ตรวจสอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน จ.ศรีสะเกษ

ตรวจสอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน จ.ศรีสะเกษ

รูปข่าว : ตรวจสอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน จ.ศรีสะเกษ

ตรวจสอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน จ.ศรีสะเกษ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท ที่ชลประทานจังหวัดได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้ไปดำเนินการขุดลอก ถูกตั้งข้อสังเกตจากคนในพื้นที่ว่า ผู้รับเหมานำดินออกไปขายและอาจเข้าข่ายขัดต่อระเบียบของกรมชลประทาน

ผู้รับเหมาขุดตักหน้าดินที่ได้จากการรับจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยซัน ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปขายให้กับชาวบ้านและเอกชน ในราคารถละ 180  -  250 บาท มากว่า 1 เดือน จนถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า การนำดินออกไปขายถูกต้องตามระเบียบของกรมชลประทานหรือไม่ เพราะปกติ ดินที่ได้จากการขุดลอก ผู้รับเหมาจะต้องนำไปสร้างทำนบด้านข้าง หรือ ทิ้งในที่สาธารณะ แต่โครงการนี้พบว่า มีการนำดินออกไปขายภายนอก

ชาวตำบลโพนข่าคนหนึ่ง บอกว่า ที่ผ่านมาทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้ตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น แต่ได้รับการชี้แจงเพียงสั้นๆ ว่า เป็นไปตามสัญญาระหว่างชลประทานจังหวัด และบริษัทเอกชนที่ได้ลงนามกันไว้

ขณะที่ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ้างว่า กรณีผู้รับเหมานำมูลดินไปขายภายนอกสามารถดำเนินการได้ เพราะอยู่ในเงื่อนไขสัญญาที่ชลประทานจังหวัดและผู้รับเหมาตกลงกัน

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน มูลค่ากว่า 9,000,000 บาท ทางชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยทับทันอธิคม ดำเนินการขุดลอกเป็นเวลา 90 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 8 พฤษภาคม ในเงื่อนไขสัญญาผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการขุดลอกดินให้ได้ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนดินที่ได้จากการขุด สามารถนำมูลดินออกนอกพื้นที่ไปขายได้ แต่ต้องคืนเงินที่ได้จากการขายในราคาลูกบาศก์เมตรละ 1.50 บาทมาให้เป็นรายได้ของรัฐ


กลับขึ้นด้านบน