เตรียมทำฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

เตรียมทำฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

เตรียมทำฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

รูปข่าว : เตรียมทำฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

เตรียมทำฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเตรียมทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหมอกควันและภัยแล้งภาคเหนือ หลังสถานการณ์หมอกควันเริ่มรุนแรง โดยเฉพาะคุณภาพอากาศในหลายจังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ท้องฟ้าในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันทำให้ทัศนวิสัยในการเมืองต่ำ ขณะเดียวกันยังมีการลักลอบเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายจุด ส่งผลให้คุณภาพอากาศในจังหวัดพะเยาเกินมาตรฐาน วัดได้ 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่าที่กำหนด คือ ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทางจังหวัดกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน

เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปาง วัดคุณภาพอากาศได้ประมาณ 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาธารณสุขจังหวัด เตือนผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ระมัดระวังโรคระบบทางเดินหายใจ ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ ระบุว่า เกิดจากการเผาต่อเนื่อง

ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนา ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน เพื่อเตรียมทำฝนเทียม คาดว่า จะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและยังแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ด้วย เนื่องจากขณะนี้ หลายพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบภัยแล้งเป็นวงกว้าง

ส่วนที่จังหวัดกระบี่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 8 อำเภอ คือ อำเภอปลายพระยา เหนือคลอง คลองท่อม ลำทับ เกาะลันตา อำเภอเมือง อ่าวลึก และ เขาพนม รวม 42 ตำบล 277 หมู่บ้าน

โดยเฉพาะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบนเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังฝนทิ้งช่วงกว่า 2 เดือน ผู้ประกอบการและชาวบ้าน กังวลว่า ช่วงเดือนเมษายนจะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก และอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 2,000- 3,000 คน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ บ้านด่านโง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล บริเวณโครงการชลประทานขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำบ้านด่านโง ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยกองทัพบก

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารน้ำในภาพรวม ทั้งพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ในพื้นที่ 77 จังหวัด เตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 97 แผนงาน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน