โป๊ปเรียกร้องปฏิรูปคาทอลิกหนีสถานะ "เอ็นจีโอผู้น่าเวทนา"

โป๊ปเรียกร้องปฏิรูปคาทอลิกหนีสถานะ "เอ็นจีโอผู้น่าเวทนา"

โป๊ปเรียกร้องปฏิรูปคาทอลิกหนีสถานะ "เอ็นจีโอผู้น่าเวทนา"

รูปข่าว : โป๊ปเรียกร้องปฏิรูปคาทอลิกหนีสถานะ "เอ็นจีโอผู้น่าเวทนา"

โป๊ปเรียกร้องปฏิรูปคาทอลิกหนีสถานะ ในการประกอบพิธีมิสซาครั้งแรกของโป๊ปองค์ใหม่ พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนให้สังวรว่า คริสตจักรโรมันคาทอลิกอาจกลายสถานะลงไปเป็นเพียงแค่เอ็นจีโอ หากไม่ทำการฟื้นฟูปรับปรุง

ภายในโบสถ์น้อย "ซิสทีน ชาเพล"ของนครวาติกัน พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกอบพิธีปฐมมิสซาหลังเข้ารับสมณศักดิ์ โดยพระองค์ทรงตรัสกับเหล่าพระคาร์ดินัลที่เป็นผู้เลือกตั้งพระองค์ขึ้นมาเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ว่า ท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าที่จะฝ่าฟันเพื่อปูรากฐานอันมั่นคงสถาพรให้กับศาสนา หาไม่เช่นนั้น ต่อไปคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกก็จะกลายสถานะลงไปเป็นเพียงแค่ "เอ็นจีโอผู้น่าเวทนา" ทั้งนี้เอ็นจีโอหมายถึงองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

ก่อนหน้านี้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ได้สร้างความแปลกใจมาแล้ว โดยในปฐมเทศนาหลังได้รับการเลือกตั้ง แทนที่พระองค์จะเดินตามครรลองของจารีตที่มีมากว่าพันปี พระสันตะปาปาฟรานซิสกลับขอให้คริสตศาสนิกชน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 พัน 2 ร้อยล้านคนทั่วโลก จงอวยชัยให้พรต่อพระองค์แทนที่พระองค์จะเป็นผู้ให้พร โดยกรณีนี้มีการตีความหมายกันว่า พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงขอพลังคริสตชนมาปฏิรูปนิกายโรมันคาทอลิก

 


กลับขึ้นด้านบน