สินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เนื่องจากภัยแล้ง

สินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เนื่องจากภัยแล้ง

สินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เนื่องจากภัยแล้ง

รูปข่าว : สินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เนื่องจากภัยแล้ง

สินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เนื่องจากภัยแล้ง กรมการค้าภายใน เฝ้าระวังราคาสินค้าเกษตร 10 รายการที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น จากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติ

 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณี ภัยแล้ง ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผักใบ และมะนาว ว่า กรมการค้าภายใน จะดูแลราคาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นพิเศษ 10 เช่น มะนาว ผักบุ้ง ผักชี และผักกาดขาว โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามราคาเพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสและรายงานต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และกรมการค้าภายในจะเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ค้า เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และเชื่อว่าราคาสินค้าดังกล่าวจะปรับราคาสูงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

จากการสำรวจราคาผักในตลาดสดของพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผักบางชนิดปรับราคาสูงขึ้น เช่น มะนาว ปรับราคาจากผลละ 3-4 บาทเป็น 7 บาท ,ถั่วฝักยาว จากกิโลกรัมละ 45 บาท เป็น 65 บาท และผักกาดขาว จากกิโลกรัมละ 25 บาทเป็น 30 บาท โดยผู้ค้าระบุว่าเนื่องจากภัยแล้งทำให้สินค้าออกสู่ตลาดน้อยและมีราคาสูงขึ้น

 


กลับขึ้นด้านบน