ชาวบ้าน-พระสงฆ์ ร่วมปลูกข้าวในวัดหนองคล้า

ชาวบ้าน-พระสงฆ์ ร่วมปลูกข้าวในวัดหนองคล้า

ชาวบ้าน-พระสงฆ์ ร่วมปลูกข้าวในวัดหนองคล้า

รูปข่าว : ชาวบ้าน-พระสงฆ์ ร่วมปลูกข้าวในวัดหนองคล้า

  ชาวบ้าน-พระสงฆ์ ร่วมปลูกข้าวในวัดหนองคล้า ชาวบ้านในชุมชน และพระสงฆ์ที่วัดหนองคล้า อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ช่วยกันหาทุน จากการทำนาปลูกข้าวบนที่ดินของวัด ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาวัด

ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินสว่าง และหมู่ 7 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ร่วมกับพระสงฆ์วัดหนองคล้า 50 รูป ช่วยกันปักดำนาปลูกข้าวหลังพลิกพื้นที่ว่างเปล่าของวัดจำนวน 10 ไร่ มาปลูกข้าวเพื่อหารายได้เข้าวัด ซึ่งชาวบ้านบางคนมีฐานะยากจนรับจ้างรายวัน แต่มาช่วยเพราะเป็นความสุขทางใจและได้ร่วมทำบุญพัฒนาวัด

วัดหนองคล้า ตำบลเนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เป็นจุดรวมจิตใจของชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการใช้จ่าย ทั้งรายจ่ายประจำและการซ่อมแซบบำรุงรักษา ชาวบ้านจึงหาแนวทางช่วยเหลือด้วยการปลูกข้าวในพื้นที่ของวัดคาดว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตน่าจะมีรายได้ประมาณ 100,000 บาท และจะนำเข้าวัดทั้งหมด

พระลูกวัดหนองคล้า ระบุว่า หลังชาวบ้านต้องการช่วยเหลือด้วยการเข้ามาทำนาหารายได้เข้าวัด พระสงฆ์ทุกรูปเห็นด้วยเพราะหากมีรายได้จากการขายข้าว ไม่ต้องไปเบียดเบียนชาวบ้าน การที่พระลงไปทำนาร่วมกับชาวบ้านก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

สำหรับต้นข้าวที่ปักดำ ต้องใช้ระยะเวลากว่า 3 เดือนจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ 


กลับขึ้นด้านบน