สภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้าต้านสร้างเขื่อน ชี้ทำลายชีวิตริมน้ำ

สภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้าต้านสร้างเขื่อน ชี้ทำลายชีวิตริมน้ำ

สภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้าต้านสร้างเขื่อน ชี้ทำลายชีวิตริมน้ำ

รูปข่าว : สภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้าต้านสร้างเขื่อน ชี้ทำลายชีวิตริมน้ำ

สภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้าต้านสร้างเขื่อน ชี้ทำลายชีวิตริมน้ำ ตัวแทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงต่อต้านการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง ผ่านกิจกรรม "เวทีเสวนาเพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของคนริมโขง ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา"

นายชาญณรงค์ วงศ์ลา ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัด ภาคอีสาน ระบุว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องการเปิดโอกาสให้คนลุ่มน้ำโขงที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปหลังการสร้างเขื่อน ได้สะท้อนปัญหาให้กับภาครัฐ รับรู้และตระหนักถึงปัญหาของคนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาว

 
พร้อมแสดงจุดยืนต่อต้านการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง เพราะถือเป็นการทำลายวิถีชีวิตของชุมชนท้ายน้ำ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบ ขณะที่ชาวบ้านเชื่อว่า สาเหตุที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนไปเกิด มาจากการก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งในประเทศจีน และลาว


กลับขึ้นด้านบน