เปิดข้อสังเกต ปรับแก้ "ทีโออาร์" โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

เปิดข้อสังเกต ปรับแก้ "ทีโออาร์" โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

เปิดข้อสังเกต ปรับแก้ "ทีโออาร์" โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

รูปข่าว : เปิดข้อสังเกต ปรับแก้ "ทีโออาร์" โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

เปิดข้อสังเกต ปรับแก้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ และอุทกภัย หรือ กบอ. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารนี้ (19มี.ค.56) เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประมูล หรือ ทีโออาร์ โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท หลังใช้เวลาปรับแก้ร่างทีโออาร์ฉบับนี้หลายครั้ง ซึ่งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งข้อสังเกตว่า การปรับแก้เนื้อหางานในทีโออาร์ ตอกย้ำข้อพิรุธของรัฐบาล

เส้นทางก่อสร้างทางน้ำหลาก หรือ ฟลัดเวย์ ซึ่งเป็นแผนงานหลักในการบริหารจัดการน้ำ และถูกจับตามองมากที่สุด หลังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ปรับเพิ่มวงเงินก่อสร้างให้กับโครงการนี้ จากเดิม 1.2 แสนล้านบาท เป็น 1.4 แสนล้านบาท และลดงานซ้ำซ้อนอื่นๆ เช่น ระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ การเตือนภัย และงานปรับปรุงทางน้ำสายหลัก จนเหลืองานก่อสร้าง 9 กลุ่มโครงการ จากเดิม 10 กลุ่มโครงการ วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 3.4 แสนล้านบาท

 
นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนสาระสำคัญในแผนงานด้วย จากเดิมรัฐบาลวางแผนก่อสร้างทางน้ำหลาก หรือ ฟลัดเวย์ แต่เปลี่ยนเป็นงาน ปรับปรุงทางน้ำและเชื่อมโยงกับระบบคูคลองเดิม หรือ ฟลัด ชาแนล โดยอ้างว่า เป็นแนวคิดของประเทศเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

    

 
ขณะที่ผศ.ฑีฑาวุฒิ พุทธิภิรมย์ อาจารย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแผนงาน เพราะรัฐบาลต้องการลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง หากเอกชนไม่สามารถเข้าพื้นที่งานก่อสร้างได้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การก่อสร้างเส้นทาง ฟลัด ชาแนล เป็นเพียงการขุดคลองลัด ใช้งบประมาณต่ำกว่าฟลัดเวย์มาก แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ตอกย้ำความไม่ชอบมาพากลในการเร่งรัดดำเนินการของรัฐบาล
 
ขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์การประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ จะเข้าสู่กระบวนการประมูล คัดเลือกเทคนิค ราคา และระยะเวลา คาดว่าจะสามารถคัดเลือกหาบริษัทผู้ชนะ และประกาศผลเป็นทางการกลางเดือนเมษายน
 


กลับขึ้นด้านบน