กก.ตรวจสอบ "ฝายน้ำล้น" จ.อุดรธานี เตรียมเรียกเงินคืน หากพบมูลค่าสร้างไม่ถึง

กก.ตรวจสอบ "ฝายน้ำล้น" จ.อุดรธานี เตรียมเรียกเงินคืน หากพบมูลค่าสร้างไม่ถึง

กก.ตรวจสอบ "ฝายน้ำล้น" จ.อุดรธานี เตรียมเรียกเงินคืน หากพบมูลค่าสร้างไม่ถึง

รูปข่าว : กก.ตรวจสอบ "ฝายน้ำล้น" จ.อุดรธานี เตรียมเรียกเงินคืน หากพบมูลค่าสร้างไม่ถึง

กก.ตรวจสอบ ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านในอ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามโครงการเอสเอ็มแอล มูลค่า 400,000 บาท ที่อาจมีการทุจริต และการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พร้อมระบุ หากพบมูลค่าการก่อสร้างไม่ถึง 400,000 บาท ต้องเรียกเงินส่วนต่างคืน

แบบแปลน และภาพถ่าย การก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำห้วยวังสิม บ้านกั้ง ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ที่ใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน หรือ เอสเอ็มแอล ปี 2555 จำนวน 400,000 บาท เป็นเอกสารที่นายเวียงชัย แก้วพินิจ นายอำเภอหนองหาน ใช้อธิบายถึงโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นว่า มีความคุ้มค่า ต่องบประมาณที่ได้ลงทุนไปหรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาตามแบบก่อสร้างแล้วมีแนวโน้มว่า การก่อสร้างดังกล่าวอาจใช้เงินก่อสร้างไม่ถึง 400,000 บาท

 
ขณะที่นายอำเภอหนองหาน เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้าง ว่าขั้นตอนและเนื้องาน เหมาะสมกับเงินที่ลงทุนหรือไม่ หากประเมินแล้วพบว่าก่อสร้างไม่ถึง 400,000 บาท ส่วนต่างคณะกรรมการเอสเอ็มแอลระดับหมู่บ้านต้องเรียกเงินคืน
 
ขณะที่นายพันทอง เพียงเท อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านกั้ง ในฐานะประธานกองทุนเอสเอ็มแอลผู้เสนอโครงการฯ ระบุว่า เดิมโครงการดังกล่าว จะก่อสร้างเฉพาะฝายน้ำล้นแทนของเดิมที่เสียหาย แต่ประชาคมหมู่บ้านเสนอให้ขุดลอกลำห้วยวังสิมไปพร้อมทีเดียว ภายใต้งบประมาณ 400,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติา โดยผู้รับเหมาก็รับงานภายใต้งบประมาณดังกล่าว จึงไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด


กลับขึ้นด้านบน