ปภ.สั่งจังหวัดภาคเหนือคุมเข้มห้ามเผา หลังพบประสบปัญหาหมอกควัน

ปภ.สั่งจังหวัดภาคเหนือคุมเข้มห้ามเผา หลังพบประสบปัญหาหมอกควัน

ปภ.สั่งจังหวัดภาคเหนือคุมเข้มห้ามเผา หลังพบประสบปัญหาหมอกควัน

รูปข่าว : ปภ.สั่งจังหวัดภาคเหนือคุมเข้มห้ามเผา หลังพบประสบปัญหาหมอกควัน

ปภ.สั่งจังหวัดภาคเหนือคุมเข้มห้ามเผา หลังพบประสบปัญหาหมอกควัน หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือยังประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐาน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปข้อมูล พบว่า พื้นที่ใน 6 จังหวัดมีปัญหาคุณภาพอากาศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ. ประสานข้อมูลคุณภาพอากาศของ 9 จังหวัดภาคเหนือกับกรมควบคุมมลพิษ และพบว่า มีพื้นที่ใน 6 จังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ จ.ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และพะเยา

 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือคุมเข้มไม่ให้มีการเผาอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ชุมชน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นปัจจัยเพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ
 
นอกจากนี้ ยังบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนสนธิกำลังในการระดมอุปกรณ์ควบคุมไฟป่า และหมอกควัน เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควันไม่ให้ขยายวงกว้าง และรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชนการคมนาคมทางบก และการสัญจรทางอากาศ


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน