ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลราคาผักปรับตัวสูงขึ้น

ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลราคาผักปรับตัวสูงขึ้น

ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลราคาผักปรับตัวสูงขึ้น

รูปข่าว : ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลราคาผักปรับตัวสูงขึ้น

ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลราคาผักปรับตัวสูงขึ้น หลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร ที่หลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่สภาพความแห้งแล้ง ทำให้เกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูทอกและป่าภูบ่อบิด จังหวัดเลย สร้างความเสียหายให้กับผืนป่าแล้วกว่า 1,000 ไร่

 ไฟป่าบริเวณภูใหญ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด ตำบลชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย ยังคงลุกลามต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ส่งผลให้พื้นที่เสียหายแล้วกว่า 1,000 ไร่ ขณะที่การเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นไปด้วยความลำบาก เพราะจุดที่เกิดไฟป่าอยู่บริเวณภูเขาสูง นอกจากนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้น ยังทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมบริเวณตำบลชัยพฤกษ์ และเขตเทศบาลเมืองเลยด้วย

 
ขณะที่จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้านในต.จาน อ.เมือง เปิดจำหน่ายบัตรตกปลา เพื่อหาเงินรายได้ ขุดบ่อบาดาลสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง หลังแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปามีปริมาณต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทำให้ไม่สามารถผลิตประปาได้
 
สภาพภัยแล้งยังส่งผลกับราคาพืชผักในจ.อุบลราชธานี โดยตลาดค้าส่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผักหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 ถึง 20 บาท เช่น มะนาว จากเดิมลูกละ 2 บาท ปรับขึ้นเป็น 7 บาท ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา มีระดับกักเก็บเหลือเพียงร้อยละ 40 ของความจุอ่าง แม้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนตกในพื้นที่ แต่ไม่ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้น


กลับขึ้นด้านบน