"ทวีศักดิ์" เผยอาจลาออกจากตำแหน่ง "ประธานกกต.กทม."

"ทวีศักดิ์" เผยอาจลาออกจากตำแหน่ง "ประธานกกต.กทม."

"ทวีศักดิ์" เผยอาจลาออกจากตำแหน่ง "ประธานกกต.กทม."

รูปข่าว : "ทวีศักดิ์" เผยอาจลาออกจากตำแหน่ง "ประธานกกต.กทม."

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ระบุวันที่ 20 มีนาคม จะนำทุกคำร้องคัดค้านเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ทั้งหมด เข้าสู่ที่ประชุม เพื่อเสนอ กกต.กลาง พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมระบุความเป็นไปได้ที่จะลาออกจากตำแหน่งประธานกกต.กทม.

พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มี 9 เรื่อง โดยเป็นคำร้องทั้งเรื่องก่อน และหลังการเลือกตั้ง ซึ่งดำเนินการแล้ว 4 เรื่อง ขณะที่อีก 5 เรื่อง จะนำเข้าที่ประชุม และสรุปให้แล้วเสร็จในวันที่ 20 มีนาคม เพื่อส่งให้กกต.พิจารณาวินิจฉัย และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว

ส่วนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาข้อมูลหรือไม่นั้น ประธานกกต.กทม. ปฏิเสธให้รายละเอียด เนื่องจากถูกตำหนิจาก กกต.กลางไม่ให้เปิดเผยข้อมูลก่อนการประชุมจะมีขึ้น แต่ยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องเชิญม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เพราะไม่ได้หาเสียงใส่ร้ายใคร พร้อมย้ำถึงกฎหมายระบุชัดเจนเกี่ยวกับการหาเสียง แม้ผู้สมัครจะไม่ได้ทำด้วยตัวเอง แต่หากได้รับผลประโยชน์ ก็ต้องรับโทษด้วย ซึ่งการกล่าวปราศรัยโจมตีฝ่ายตรงข้ามในการเลือกตั้งอาจจะมีกรณีเทียบเคียง แต่ไม่สามารถยกตัวอย่างได้ ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กกต.กลางว่าจะเข้าข่ายมาตรา 57 (5) หรือไม่

ประธานกกต.กทม. ระบุด้วยว่า อาจจะลาออกจากตำแหน่งประธานกกต.กทม. เพื่อให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน แต่ยังคงเป็นกรรมการ กกต. กทม.อยู่


กลับขึ้นด้านบน