ผอ.ไทยพีบีเอสชี้แจงการชะลอออกอากาศรายการ "ตอบโจทย์"

ผอ.ไทยพีบีเอสชี้แจงการชะลอออกอากาศรายการ "ตอบโจทย์"

ผอ.ไทยพีบีเอสชี้แจงการชะลอออกอากาศรายการ "ตอบโจทย์"

รูปข่าว : ผอ.ไทยพีบีเอสชี้แจงการชะลอออกอากาศรายการ "ตอบโจทย์"

ผอ.ไทยพีบีเอสชี้แจงการชะลอออกอากาศรายการ การตัดสินใจชะลอการออกอากาศเทปรายการตอบโจทย์ ตอน "สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ" เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตอนที่ 5 หลังจากมีประชาชนจำนวนหนึ่งมาที่ไทยพีบีเอส เพื่อขอให้ระงับการออกอากาศ แต่ฝ่ายบริหารมีคำชี้แจงว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ถูกร้องขอจากหน่วยงาน หรือสถาบันใดๆ

และล่าสุด นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส มีคำชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1.เป็นการตัดสินใจโดยไม่มีแรงกดดันจากสถาบัน หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียด และมีปัจจัยอื่นแวดล้อม อันอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของทีมงาน ทีมผู้บริหารจึงตัดสินใจชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 5 เพื่อทบทวนให้เกิดความรอบด้าน และพิจารณาความเหมาะสมรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

2.เพื่อให้เกิดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบด้าน ผู้บริหารจึงนำเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งเป็นกลไกตามกฎหมาย

3.ไทยพีบีเอสยืนยันในภารกิจของสื่อสาธารณะ ที่ต้องเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการนำเสนอประเด็นดังกล่าวมีเป้าหมาย เพื่อเปิดให้ประชาชนได้เกิดมิติการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และถกเถียงในจุดยืนที่หลากหลาย ทั้งมุ่งหวังเพื่อพัฒนาด้านความคิดในการสื่อสารทางปัญญาของประเด็นที่ถูกถกเถียงในสังคมวงกว้าง แต่ถูกจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะในมุมมืด ภายใต้รูปแบบของรายการที่ให้แต่ละภาคส่วนที่มีความเห็นต่าง โดยเฉพาะประเด็นที่ละเอียดอ่อนได้ใช้เวทีสนทนาสาธารณะด้วยเหตุและผล แม้สังคมจะไม่เข้าใจในระยะเริ่มต้นก็ตาม แต่จะเชื่อมั่นว่าน่าจะสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและประชาชนในระยะยาว


กลับขึ้นด้านบน