โครงการสุขศาลาพระราชทาน บ้านเลตองคุ

โครงการสุขศาลาพระราชทาน บ้านเลตองคุ

โครงการสุขศาลาพระราชทาน บ้านเลตองคุ

รูปข่าว : โครงการสุขศาลาพระราชทาน บ้านเลตองคุ

โครงการสุขศาลาพระราชทาน บ้านเลตองคุ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่อยู่ห่างไกลให้เป็นสุขศาลาพระราชทาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ผ่านมาโครงการสุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นโครงการดูแลสาธารณสุขเบื้องต้นของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรียง ที่นับถือฤาษี ที่เหลือแห่งเดียวในโลก จนได้รับรางวัลดีเด่น จากการดูแลของตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ยังพบว่าสุขศาลาบ้านเลตองคุ มีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาให้ทันท่วงทีมากที่สุด และหนึ่งในโรครักษาคือ ไข้มาลาเรียที่มีการระบาดและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่อยู่ห่างไกลให้เป็นสุขศาลาพระราชทาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ผ่านมาโครงการสุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นโครงการดูแลสาธารณสุขเบื้องต้นของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรียง ที่นับถือฤาษี ที่เหลือแห่งเดียวในโลก จนได้รับรางวัลดีเด่น จากการดูแลของตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ยังพบว่าสุขศาลาบ้านเลตองคุ มีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาให้ทันท่วงทีมากที่สุด และหนึ่งในโรครักษาคือ ไข้มาลาเรียที่มีการระบาดและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

 ทารกวัย 2 เดือน ถูกประสานให้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อไปรักษาไข้มาลาเลีย ที่โรงพยาบาลอุ้มผางทันที หลังทีมข่าวเดินทางไปถึงบ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพราะจากการประเมินเบื้องต้นของแพทย์ประจำหมู่บ้านว่า หากไม่ได้รับการดูแล เด็กคนนี้อาจเสียชีวิต

กว่า 4 ชั่วโมงจากอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การเดินทางด้วยรถยนต์ ผ่านแนวเขาตามเส้นทางที่ขรุขระ มายังบ้านเลตองคุ ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา เป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ต้องมีหน่วยพยาบาล เบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล ซึ่งก็คือ โครงการสุขศาลาพระราชทาน เด็กชายและเด็กหญิงสองคนนี้ ต้องถูกนำตัวมารักษาที่สุขศาลาแห่งนี้กลางดึก เพราะมีไข้สูง การตรวจเบื้องต้นทั้งสองคนมีเชื้อไข้มาลาเรีย ที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ชาวบ้านเสียชีวิต

หมู่บ้านเลตองคุ เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคม ทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง ลัทธิฤาษี ที่มีประวัติศาสตร์นานกว่า 200 ปี วิถีชีวิตของกระเหรี่ยงเลตองคุ คือการปลูกพืชสวน พืชไร่ เป็นรายได้หลักของคนที่นี่ ขณะเดียวกันพบว่า วัฒนธรรมแบบคนเมืองเริ่มเข้ามามีอิทธิพล จากที่ทำอาหารทานในบ้านก็เปลี่ยนมาเป็นการซื้อข้าวทานเพื่อความสะดวก ซึ่งการปรับตัวจึงเกิดขึ้นคู่ขนานกับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ ทั้งการห้ามตัดผม ของผู้ชาย และมวยผมไว้ตรงกลางหัว แต่หากเป็นผู้หญิงจะมวยผมไว้ที่ท้ายทอย

สุขศาลาพระราชทานนอกจากเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และประสานงานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข การศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม ยังช่วยให้เกิดความไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยังเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติ


กลับขึ้นด้านบน