“ธนิต-พยุงศักดิ์” ยันมีอำนาจหน้าที่จัดประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรมฯ

“ธนิต-พยุงศักดิ์” ยันมีอำนาจหน้าที่จัดประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรมฯ

“ธนิต-พยุงศักดิ์” ยันมีอำนาจหน้าที่จัดประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรมฯ

รูปข่าว : “ธนิต-พยุงศักดิ์” ยันมีอำนาจหน้าที่จัดประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรมฯ

“ธนิต-พยุงศักดิ์” ยันมีอำนาจหน้าที่จัดประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรมฯ การประชุมสามัญประจำปีของสภาอุตสาหกรรมฯ ในวันที่ 18 มี.ค.ยังคงมีขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายต่างอ้างว่ามีอำนาจหน้าที่ ที่จะดำเนินการประชุมกรรมการได้

ในวันที่ 18 มี.ค.จะมีการประชุมสามัญประจำปี ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังคงมีขึ้นทั้งสองฝ่าย ทั้งฝั่งของนายพยุงศักดิ์ ชาตสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และ นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมฯ

โดยนายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า การจัดประชุมใหญ่พรุ่งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมฯ .ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งผลของการประชุมฝั่งนายธนิต จะไม่มีผลทางกฎหมายเนื่องจากไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการประชุม

ขณะที่นาย ธนิต ยืนยันว่า จะประชุมสมาชิกวันที่ 18 มี.ค.โดยช่วงเช้า จะหารือร่วมกับสมาชิกที่ร่วมประชุม ถึงแนวทางและการแก้ปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร

โดยวาระสำคัญของกลุ่ม คือ ให้ปลดกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ชุดปัจจุบันออกจากตำแหน่ง และการพิจารณาแนวทางยุติความขัดแย้งในสภาอุตสหกรรมฯ โดยให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมด หรือให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ต้องการที่จะรื้อฟื้นคณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์ ฝ่ายละ 5 คน เพื่อร่วมกันหาแนวทางยุติปัญหานี้อีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน