“สี จิ้นผิง” ประกาศฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ชนชาติจีน

“สี จิ้นผิง” ประกาศฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ชนชาติจีน

“สี จิ้นผิง” ประกาศฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ชนชาติจีน

รูปข่าว : “สี จิ้นผิง” ประกาศฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ชนชาติจีน

“สี จิ้นผิง” ประกาศฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ชนชาติจีน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประกาศบุกเบิกเพื่อฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ให้กับชนชาติจีน ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายที่เทียบเคียงได้กับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยุคเรอเนซองส์ของโลกตะวันตก

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีคนใหม่ของจีน กล่าวระหว่างกล่าวปิดประชุมประจำปีของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ ว่าชนชาติจีนจะต้องเป็นปึกแผ่นกันให้มากกว่านี้ โดยเขาจะเป็นผู้บุกเบิกฝ่าฟัน เพื่อฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ให้กับชาติจีน ซึ่งนายสี จิ้นผิง ยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจจะยังคงเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกของรัฐบาล

ประธานาธิบดีคนใหม่ของจีนยังพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งนับวันช่องว่างนี้ยิ่งห่างกันมาก ขณะเดียวกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องได้รับการขจัดให้หมดไป

ในด้านการทหาร นายสี่บอกว่าจะต้องเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อรบให้ชนะ นอกจากนี้ภารกิจของกองทัพก็คือการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน และอำนาจอธิปไตย

สุนทรพจน์ปลุกเลือดรักชาติของนายสี่ครั้งนี้ อาจมีจุดหมายไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งระหว่างศตวรรษที่ 14-17 ได้เกิดการสลัดการครอบงำด้วยศรัทธาของศาสนจักร มาเป็นการคิดการเชื่อบนพื้นฐานของเหตุผล โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นได้รับการขนานนามว่า ยุคฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการ หรือ เรอเนซองส์


กลับขึ้นด้านบน