ดีเอสไอจัดอบรมกฎหมายการสืบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอจัดอบรมกฎหมายการสืบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอจัดอบรมกฎหมายการสืบสวนคดีพิเศษ

รูปข่าว : ดีเอสไอจัดอบรมกฎหมายการสืบสวนคดีพิเศษ

ดีเอสไอจัดอบรมกฎหมายการสืบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ อบรมความรู้ด้านกฏหมายการสืบสวนคดีพิเศษ พร้อมย้ำภารกิจในการบูรณาการกับหน่วยอื่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดโครงการอบรม การให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนคดีพิเศษสำหรับสื่อมวลชน ให้กับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ และสื่อมวลชน

อธิบดีกรมสอบคดีพิเศษ เปิดเผยว่า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ให้กับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ดีเอสไอถือเป็นการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่บทบาทภารกิจของดีเอสไอไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง และเชื่อว่า การบูรณาการ ร่วมกันทุกส่วน รวมถึง สื่อมวลชน จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากสื่อมวลชน คือ พันธมิตรที่จะนำข้อมูลไปสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ขณะนี้ดีเอสไอ ถือเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายมากที่สุดในประเทศไทย

สำหรับหัวข้อของการอบรมในวันื้ 17 มี.ค. ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ การสอบสวนคดีพิเศษภาคพิสดาร การดำเนินคดีด้านภาษีอากรกับความผิดต่างๆ ภาพรวมการดำเนินคดีพิเศษ และช่องทางการร้องขอให้เป็นคดีพิเศษ เทคนิคการสืบสวนคดีพิเศษ และเทคนิคการทำงานของสื่อมวลชนให้ประสบความสำเร็จ
 


กลับขึ้นด้านบน