ก.เกษตรฯ เดินหน้าสร้างถนนยางพาราสายใหม่ นำร่อง จ.กระบี่

ก.เกษตรฯ เดินหน้าสร้างถนนยางพาราสายใหม่ นำร่อง จ.กระบี่

ก.เกษตรฯ เดินหน้าสร้างถนนยางพาราสายใหม่ นำร่อง จ.กระบี่

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ เดินหน้าสร้างถนนยางพาราสายใหม่ นำร่อง จ.กระบี่

ก.เกษตรฯ เดินหน้าสร้างถนนยางพาราสายใหม่ นำร่อง จ.กระบี่ กระทรวงเกษตรเตรียมจัดทำถนนยางพาราสายใหม่ ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย เบื้องต้นจะนำร่องในจังหวัดกระบี่ เป็นระยะกว่า 17 กิโลเมตร

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้เตรียมจัดทำถนนยางพาราสายใหม่ ที่จังหวัด กระบี่ เป็นระยะทางกว่า 17 กิโลเมตร ตามแนวทางยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย และเพิ่มสัดส่วนการใช้ในประเทศให้สูงขึ้น จากปัจจุบันใช้เพียงร้อยละ 10 โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์เส้นทางที่จะใช้ยางพาราทำถนน จะต้องเป็นเส้นทางที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น มีรถบรรทุกหนักใช้งาน ควรเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว และมีการปลูกยางในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากจังหวัดกระบี่ ยังจะทำถนนยางพาราในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานอาเซียน รับเบอร์ เดย์ ในช่วงเดือนหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการถนนยางพาราสู่ระดับนานาชาติ

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลหันมาส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ เพราะหากรัฐส่งออกยางในโครงการแทรกแซงราคาที่มีอยู่กว่า 220,000 ตันในช่วงนี้จะทำให้ขาดทุน เนื่องจากความต้องการซื้อยางของตลาดโลกลดลง ทั้งนี้เชื่อว่าราคายางในปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยราคายางในประเทศจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-110 บาท

 

กลับขึ้นด้านบน