สมเด็จพระสันตปาปา ทักทายประชาชนบริเวณโบสถ์เซนต์แอนนา

สมเด็จพระสันตปาปา ทักทายประชาชนบริเวณโบสถ์เซนต์แอนนา

สมเด็จพระสันตปาปา ทักทายประชาชนบริเวณโบสถ์เซนต์แอนนา

รูปข่าว : สมเด็จพระสันตปาปา ทักทายประชาชนบริเวณโบสถ์เซนต์แอนนา

สมเด็จพระสันตปาปา ทักทายประชาชนบริเวณโบสถ์เซนต์แอนนา สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส เดินไปทักทายประชาชนที่มารอรับเสด็จ บริเวณโบสถ์เซนต์แอนนา ในนครรัฐวาติกัน อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยไม่หวั่นต่อคำทักท้วงของเจ้าหน้าที่ที่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

 สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส เสด็จออกจากโบสถ์เซนต์แอนนา ในนครรัฐวาติกัน โดยพระองค์ทรงกล่าวกับคณะผู้ติดตามว่าต้องการออกไปพบปะกับคริสตศาสนิกชนที่มารอเข้าเฝ้าอยู่ด้านนอก แต่ถูกทักท้วงเนื่องจากเกรงว่าพระองค์อาจได้รับอันตราย แต่ในที่สุดสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ได้เสด็จออกไปพบประชาชน ทรงทักทายและจูบเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการทักทายประชาชน ก่อนจะเดินทางโดยรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังพระราชวังอโพสโตลิคต่อไป


กลับขึ้นด้านบน