สังคมออนไลน์ วิจารณ์กรณีไทยพีบีเอส ทบทวนการออกอากาศรายการตอบโจทย์

สังคมออนไลน์ วิจารณ์กรณีไทยพีบีเอส ทบทวนการออกอากาศรายการตอบโจทย์

สังคมออนไลน์ วิจารณ์กรณีไทยพีบีเอส ทบทวนการออกอากาศรายการตอบโจทย์

รูปข่าว : สังคมออนไลน์ วิจารณ์กรณีไทยพีบีเอส ทบทวนการออกอากาศรายการตอบโจทย์

สังคมออนไลน์ วิจารณ์กรณีไทยพีบีเอส ทบทวนการออกอากาศรายการตอบโจทย์ นักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน แสดงความเห็นกรณีไทยพีบีเอส ทบทวนการออกอากาศเทปรายการตอบโจทย์ ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ ตอนที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งให้กำลังใจ และกังวลต่อผลกระทบจากการตัดสินใจครั้งนี้

 นายจอม เพชรประดับ นักสื่อสารมวลชน เขียนบทความชื่อไทยพีบีเอส ควร หรือมิบังควรวิจารณ์กษัตริย์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาไท มีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า เข้าใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้บริหารไทยพีบีเอส เพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในสังคม และย้ำให้ไทยพีบีเอส นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดความเห็น ที่เป็นประโยชน์ อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของบ้านเมือง โดยอยู่บนหลักการและข้อบังคับแห่งจริยธรรมวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง

ขณะที่นายสมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการอาวุโสด้านสื่อสารมวลชน โพสต์ในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ส่วนตัว ย้ำให้ไทยพีบีเอสทำงานด้วยจิตสำนึกอิสระอย่างมีเสรีภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยปลอดจากการแทรกแซง

ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความเห็นในเว็บไซต์เฟสบุคส่วนตัวมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอทางสังคมในการเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีวิจารณญาณ และทำให้สังคมไทยอาจไม่สามารถใช้การสื่อสารระหว่างกัน เพื่อแสวงหาข้อสรุปร่วม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

ขณะที่ นายสุลักษณ์ ศิวลักษณ์ หรือ ส. ศิวลักษณ์ ผู้ร่วมรายการ ระบุถึงการทบทวนการออกอากาศรายการตอบโจทย์ว่า รู้สืกเสียใจ และ เสียดาย โดยต้องเคารพการตัดสินใจของไทยพีบีเอส แต่ต้องการให้ผู้บริหารมีความกล้าหาญทางจิรยธรรม มากกว่าที่เป็นอยู่

ด้านนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ร่วมรายการ มองว่า เหตุที่รายการถูกระงับเป็นเพราะคนในไทยพีบีเอสเองและเป็นที่น่าเสียใจที่สื่อมวลชน มีทัศนคติออกมาในลักษณะนี้


กลับขึ้นด้านบน