ภัยแล้งทำเรือนแพ จ.นครสวรรค์ เกยตื้นเสียหายกว่า 30 หลัง

ภัยแล้งทำเรือนแพ จ.นครสวรรค์ เกยตื้นเสียหายกว่า 30 หลัง

ภัยแล้งทำเรือนแพ จ.นครสวรรค์ เกยตื้นเสียหายกว่า 30 หลัง

รูปข่าว : ภัยแล้งทำเรือนแพ จ.นครสวรรค์ เกยตื้นเสียหายกว่า 30 หลัง

ภัยแล้งทำเรือนแพ จ.นครสวรรค์ เกยตื้นเสียหายกว่า 30 หลัง เรือนแพของชาวแพในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ต้องเกยตื้นหลังน้ำในลำคลองแห้งขอด จากภัยแล้ง

เรือนแพกว่า 30 หลังของ ชาวบ้านตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในลำคลองบางเคียน คลองสาขาของแม่น้ำยม เริ่มได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน หลังระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม้ไผ่ใต้แพ หรือ ที่เรียกว่าลูกบวบ แตกเสียหาย หากน้ำในลำคลองยังไม่สูงขึ้นคาดว่า อาจเสียหายมากกว่านี้ ขณะเดียวกันชาวบ้าน ก็เริ่มขาดแคลนน้ำ จนบางครอบครัวต้องซื้อน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคแล้ว

ภัยแล้งกระทบมะปรางไม่ออกลูก
เช่นเดียวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดพิจิตร ได้ส่งผลกระทบกับชาวสวนมะปรางในอำเภอสากเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะปรางที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ เนื่องจากมะปรางไม่ออกดอกออกผล คาดว่างานวันมะม่วงดัง มะปรางเด่น งานประจำปีของอำเภอ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายนนี้ อาจจะไม่มีมะปรางจำหน่ายเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ส่วนที่จังหวัดน่าน เกษตรกรในตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ต้องซื้อน้ำมันสำหรับเดินเครื่องสูบน้ำ ไม่ต่ำกว่า 200 บาทต่อวัน เพื่อสูบน้ำบาดาลหล่อเลี้ยงสวนผัก เพราะแม้จะอยู่ในเขตชลประทาน แต่กลับขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ส่งผลให้ต้นทุนในการดูแลเพิ่มสูงขึ้น
 


กลับขึ้นด้านบน