เปิดปม"อ่างเก็บน้ำบ้านแดนพนา" ถูกปล่อยรกร้าง-ชาวบ้านไร้น้ำทำการเกษตร

เปิดปม"อ่างเก็บน้ำบ้านแดนพนา" ถูกปล่อยรกร้าง-ชาวบ้านไร้น้ำทำการเกษตร

เปิดปม"อ่างเก็บน้ำบ้านแดนพนา" ถูกปล่อยรกร้าง-ชาวบ้านไร้น้ำทำการเกษตร

รูปข่าว : เปิดปม"อ่างเก็บน้ำบ้านแดนพนา" ถูกปล่อยรกร้าง-ชาวบ้านไร้น้ำทำการเกษตร

เปิดปม อ่างเก็บน้ำบ้านแดนพนา ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน ได้สร้างขึ้นมานานกว่า 10 ปี แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้งานได้จึงต้องถูกปล่อยทิ้งไว้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร จนชาวบ้านหลายคนตัดสินใจเดินทางออกนอกพื้นที่ไปหางานทำเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว

ชาวบ้านแดนพนา ห. 7 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน เข้าสำรวจสภาพอ่างเก็บน้ำเหนือหมู่บ้าน ที่ก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำจากลำห้วยห้าง เมื่อปี 2548 ด้วยงบประมาณเกือบ 2 ล้านบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา แต่ไม่สามารถใช้การได้จึงถูกทิ้งร้าง ขณะนี้ มีแต่วัชพืชและต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเต็ม ส่งผลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำทำการเกษตร ที่ผ่านมาแม้จะเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่ได้รับการปัญหา

 
สภาพอ่างเก็บน้ำที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้มานานกว่า 10 ปี ทำให้เกษตรกรกว่า 130 ครอบครัวด้านล่างเดือดร้อนผลผลิตทางการเกษตรและต้นลำไยที่ปลูกไว้ขาดน้ำไม่ออกดอกจึงทยอยตัดไปทำฝืนแทน เพราะไม่คุ้มกับการลงทุน
 
ชลประทาน จ.น่านระบุว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแดนพนา ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ แต่หากอบต.และจ.น่าน ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถให้คำปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคได้
 
นอกจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในปี 2550 องค์การบริหารส่วนจ.น่าน ได้เข้าไปก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเข้าพื้นที่ทางการเกษตรยาวกว่า 3 กิโลเมตร แต่ก็ไม่สามารถใช้การได้เช่นกันเนื่องจากน้ำในอ่างไม่มีจึงถูกทิ้งร้างและเริ่มเสียหายจากการถูกน้ำฝนพัดพังเสียหาย ซึ่งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีทำให้ขณะนี้หลายครอบครัวตัดสินใจหนีไปทำงานในเมืองใหญ่เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวแทน
 


กลับขึ้นด้านบน