ชาวแพจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อน หลังระดับน้ำในคลองแห้งขอด

ชาวแพจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อน หลังระดับน้ำในคลองแห้งขอด

ชาวแพจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อน หลังระดับน้ำในคลองแห้งขอด

รูปข่าว : ชาวแพจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อน หลังระดับน้ำในคลองแห้งขอด

ชาวแพจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อน หลังระดับน้ำในคลองแห้งขอด สถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือ ยังคงส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวแพ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่แพต้องเกยตื้นหลังน้ำในลำคลองแห้งขอด

เรือนแพกว่า 30 หลังของ ชาวบ้านตำบลบางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ในลำคลองบางเคียน คลองสาขาของแม่น้ำยม เริ่มได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน หลังระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม้ไผ่ใต้แพ หรือ ลูกบวบ แตกเสียหาย

ทั้งนี้หากน้ำในลำคลองยังไม่สูงขึ้น ก็อาจได้รับความเสียหายมากกว่านี้ ขณะเดียวกันชาวบ้าน เริ่มขาดแคลนน้ำ บางครอบครัวต้องซื้อน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคแล้ว

เช่นเดียวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.พิจิตร ส่งผลกระทบกับชาวสวนมะปรางใน อ.สากเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะปรางที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ เนื่องจากมะปรางไม่ออกดอกออกผล ซึ่งคาดว่า งานวันมะม่วงดัง มะปรางเด่น งานประจำปีของอำเภอ ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย.นี้ อาจไม่มีมะปรางจำหน่ายเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ จ.น่าน เกษตรกร ในพื้นที่ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา ต้องซื้อน้ำมันสำหรับเดินเครื่องสูบน้ำ ไม่ต่ำกว่าวันละ 200 บาท เพื่อสูบน้ำบาดาลหล่อเลี้ยงสวนผัก เพราะแม้จะอยู่ในเขตชลประทาน แต่กลับขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ส่งผลให้ต้นทุนในการดูแลเพิ่มสูงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน