ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงาน "ไทยพีบีเอส" ก่อนเปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ

ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงาน "ไทยพีบีเอส" ก่อนเปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ

ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงาน "ไทยพีบีเอส" ก่อนเปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ

รูปข่าว : ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงาน "ไทยพีบีเอส" ก่อนเปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ

ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มัลดีฟส์ ดูงาน ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์ เดินทางมาศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์ ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ

รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ประธานกรรมการนโยบาย, ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ และรศ.ปราณี ทินกร กรรมการนโยบาย พร้อมด้วยนายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์ หรือ Maldives Broadcasting Corporation ที่มาศึกษาดูงานถึงความเป็นมา โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ นโยบาย กฎหมายและพระราชบัญญัติ งบประมาณดำเนินงาน รวมถึงองค์ความรู้ในการผลิตรายการและข่าว

 
นายโมฮาเหม็ด ชาฟีก มาห์มูด ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์ กล่าวว่า สถานีเพิ่งปรับเปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ ซึ่งยังคงมีปัญหางบประมาณ เพราะเป็นงบประมาณจากการอนุมัติของรัฐสภา จึงไม่เพียงพอต่อการผลิตสื่อ จำเป็นต้องการศึกษาการจัดการงบประมาณของไทยพีบีเอส ที่ได้รับโดยตรงจากภาษีสุราและบุหรี่
 
คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ประเทศมัลดีฟส์ ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้หลายหัวข้อ เช่น การผลิตและบริหารรายการและข่าว, ในรูปแบบสื่อสาธารณะ, การมีส่วนร่วมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และนักข่าวพลเมือง และการเปลี่ยนถ่ายระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล
 


กลับขึ้นด้านบน