กรมควบคุมมลพิษเผย แนวโน้มขยะเมืองไทย เพิ่มขึ้นทุกปี

กรมควบคุมมลพิษเผย แนวโน้มขยะเมืองไทย เพิ่มขึ้นทุกปี

กรมควบคุมมลพิษเผย แนวโน้มขยะเมืองไทย เพิ่มขึ้นทุกปี

รูปข่าว : กรมควบคุมมลพิษเผย แนวโน้มขยะเมืองไทย เพิ่มขึ้นทุกปี

กรมควบคุมมลพิษเผย แนวโน้มขยะเมืองไทย เพิ่มขึ้นทุกปี สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ปริมาณขยะในแต่ละวันของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากเดิมในปี 2548 มีปริมาณขยะโดยรวมจำนวน 39,221 ตันต่อวัน เพิ่มเป็น 41,532 ตันต่อวัน ในปี 2553

จากการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 – 2553 พบว่า ปริมาณขยะในแต่ละภูมิภาคมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา มีขยะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 797 ตันต่อวัน ภาคกลางและภาคตะวันออก มีขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 292 ตันต่อวัน ภาคเหนือ มีขยะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 233 ตันต่อวัน เขต กทม. มีขยะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 122 ตันต่อวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขยะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 174 ตันต่อวัน ภาคใต้ มีขยะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 107 ตันต่อวัน (http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_wastethai48_53.html)

ในแต่ละปีประเทศไทยมีปริมาณขยะที่มากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์จริง ถึงเกือบ 5 เท่า และปริมาณขยะที่มากกว่า 15 ล้านตันเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี (www.pcd.go.th/info_serv/waste_wastethai48_53.html)

ภาพจาก   http://www.facebook.com/infographic.thailand
ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ และ สสส.


กลับขึ้นด้านบน