เปิดความเห็นนักวิชาการ หลังไทยพีบีเอสงดออกอากาศ "ตอบโจทย์"

เปิดความเห็นนักวิชาการ หลังไทยพีบีเอสงดออกอากาศ "ตอบโจทย์"

เปิดความเห็นนักวิชาการ หลังไทยพีบีเอสงดออกอากาศ "ตอบโจทย์"

รูปข่าว : เปิดความเห็นนักวิชาการ หลังไทยพีบีเอสงดออกอากาศ "ตอบโจทย์"

เปิดความเห็นนักวิชาการ หลังไทยพีบีเอสงดออกอากาศ มีความเห็นจากนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน ต่อกรณีไทยพีบีเอส ทบทวนการออกอากาศเทปรายการตอบโจทย์ ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ ตอนที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (15 มี.ค.56) ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งให้กำลังใจ และกังวลต่อผลกระทบจากการตัดสินใจครั้งนี้

บทความชื่อ "ไทยพีบีเอส ควร หรือมิบังควรวิจารณ์กษัตริย์" ของนายจอม เพชรประดับ นักสื่อสารมวลชน ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาไท มีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า เข้าใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้บริหารไทยพีบีเอส เพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในสังคม และย้ำให้ไทยพีบีเอสนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดความเห็นที่เป็นประโยชน์ อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของบ้านเมือง โดยอยู่บนหลักการและข้อบังคับแห่งจริยธรรมวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง

 
ขณะที่นักวิชาการอาวุโสด้านสื่อสารมวลชนอย่างนายสมเกียรติ อ่อนวิมล โดยโพสท์ในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ส่วนตัว ย้ำให้ "ไทยพีบีเอส" ทำงานด้วยจิตสำนึกอิสระอย่างมีเสรีภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยปลอดจากการแทรกแซง
 
สอดคล้องกับความเห็นในเว็บไซต์เฟสบุคส่วนตัวของ ผศ.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอทางสังคมในการเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีวิจารณญาณ และทำให้สังคมไทยอาจไม่สามารถใช้การสื่อสารระหว่างกัน เพื่อแสวงหาข้อสรุปร่วม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

    

 
และวันนี้ (18มี.ค.56) นายสุลักษณ์ ศิวลักษณ์ ได้จัดงานปาถกฐาปาจารยสาร ในหัวข้อ สัมคมสยามตามทัศนะ ของปัญญาชนไทย หมายเลข 10 รวมถึงจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ สามัคคีวิจารณ์เพื่อก้าวต่อไปของสังคมไทย โดยมีนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และนายไชยยันต์ ไชยพร ร่วมเวที
 
โดยช่วงหนึ่งของเวทีเสวนา นายสมศักดิ์ ได้กล่าวถึง กรณี การระงับรายการตอบโจทย์ประเทศไทยว่า เหตุที่รายการถูกระงับเป็นเพราะไทยพีบีเอสเอง และเป็นที่น่าเสียใจที่มีทัศนคติลักษณะนี้
 
ส่วนกรณีกฎหมายมาตรา 112 นายไชยยันต์ มองว่า อยากให้ประชาชนเริ่มทำความเข้าใจก่อนว่า เพราะอะไรถึงไม่มีการแก้ไข หรือยกเลิก เพื่อลดการปฏิปักษ์ต่อกันในสังคม และการต่อต้านหรือปฏิเสธไม่ได้หมายถึงว่าเรามีเสรีภาพ
 


กลับขึ้นด้านบน