"ผอ.ไทยพีบีเอส"ชี้แจงกรณีออกอากาศรายการ "ตอบโจทย์"ตอน 5

"ผอ.ไทยพีบีเอส"ชี้แจงกรณีออกอากาศรายการ "ตอบโจทย์"ตอน 5

"ผอ.ไทยพีบีเอส"ชี้แจงกรณีออกอากาศรายการ "ตอบโจทย์"ตอน 5

รูปข่าว : "ผอ.ไทยพีบีเอส"ชี้แจงกรณีออกอากาศรายการ "ตอบโจทย์"ตอน 5

กรรมการนโยบายย้ำกฏหมายคุ้มครองความเป็นอิสระของผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของ ThaiPBS ระบุกฏหมายพ.ร.บ.สื่อสาธารณะคุ้มครองความเป็นอิสระของผู้ปฏิบัติงาน รับข้อวินิจฉัยคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่ยึดหลักการเสรีภาพสื่อเห็นสมควรออกอากาศรายการ “ตอบโจทย์” ตอน ๕ โดยเร็ว

กรณี เมื่อวันที่ ๑๕มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้บริหารของ ThaiPBSตัดสินใจชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์ชุด“สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ”ตอนที่ ๕ เนื่องจากมีกลุ่มผู้มาชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการออกอากาศภายในสถานีฯ โดยถามหาถึงความเหมาะสมและจริยธรรมในการนำเสนอและผู้อำนวยการส.ส.ท.ได้ตัดสินใจชะลอการออกอากาศรายการตามที่กำหนดไว้ในผังรายการ จากนั้นได้นำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนั้น

วันนี้ (วันที่ ๑๘มีนาคม ๒๕๕๖)คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ออกแถลงการณ์ภายหลังการได้รับมติจากคณะอนุกรรมการฯ ว่าตามที่ได้มีการชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์วันที่ ๑๕มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หลังจากนั้นได้มีการนำเรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้วินิจฉัยแล้ว และเห็นว่าการชะลอการออกอากาศดังกล่าว เป็นการผิดข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.๒๕๕๒ข้อ ๖.๑“ผู้บริหารหรือพนักงานต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากรัฐบาล กลุ่มและพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มเคลื่อนไหวกดดัน เพื่อให้สาธารณชนเชื่อมั่นในความเป็นอิสระและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย”และเพื่อเป็นการยืนยันหลักการความเป็นอิสระและเสรีภาพของสื่อคณะอนุกรรมการฯจึงเห็นสมควรให้มีการเยียวยาผู้ชมรายการโดยการออกอากาศรายการดังกล่าวโดยเร็ว

แต่เนื่องจากการชะลอการออกอากาศรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและปกป้องทรัพย์สินขององค์การฯ   การตัดสินใจของ ผอ.ส.ส.ท. เป็นเหตุผลที่รับฟังได้

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ยังยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๘(๒) “คุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ และพนักงาน ให้ปลอดจากการแทรกแซงใดๆ”

จากนั้นในเวลา 21.45 น. วันที่ 18 มีนาคม 2556ThaiPBS ได้ดำเนินการออกอากาศรายการตอบโจทย์ตอน 5 ชุด ““สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ตามมติดังกล่าวทันที

นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่าตนอยู่ในสองสถานะ หนึ่งคือหัวหน้ากองบรรณาธิการฯที่ต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระและยืนหยัดในการนำเสนอข้อมูล ขณะเดียวกันอยู่ในสถานะผู้บริหารองค์การที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของผู้ปฎิบัติงานและทรัพย์สินขององค์การฯ ช่วงเวลาตัดสินใจชะลอการออกอากาศในนาทีนั้น เพื่อลดการเผชิญหน้า เป็นการชะลอ  ไม่ได้ยุติการออกอากาศรายการนี้ไปเลย  และขณะนี้ขอน้อมรับคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

นายสมชัยยังกล่าวถึงการพิจารณาประเด็น “สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ”มานำเสนอของ ThaiPBS ว่าเป็นการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะเพื่อให้ประเด็นที่กำลังโต้เถียงกันมาปรากฏอยู่ในที่สาธารณะ  โดยเราต้องยอมรับว่าขณะนี้ประเด็น ม. 112 เป็นที่ถกเถียงกันมากใน Social Media  หากประเด็นนี้ไม่พูดให้เป็นที่กระจ่างและตรวจสอบได้ก็จะเป็นอันตรายดังนั้นการนำผู้ที่เสนอประเด็นที่เห็นว่าจะต้องแก้ไขในเรื่องนี้มาเสนอในที่สว่าง  และให้มีการแลกเปลี่ยนกัน โต้แย้งกัน สังคมจะเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน