ภูมิประเทศ-ไฟป่าในภาคเหนือ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน

ภูมิประเทศ-ไฟป่าในภาคเหนือ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน

ภูมิประเทศ-ไฟป่าในภาคเหนือ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน

รูปข่าว : ภูมิประเทศ-ไฟป่าในภาคเหนือ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน

 ภูมิประเทศ-ไฟป่าในภาคเหนือ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน สภาพภูมิประเทศ และอากาศในช่วงเวลานี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น ทำให้มลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ไฟป่าและมีการเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรเกิดขึ้น ทำให้มีควันและฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือที่รายล้อมไปด้วยภูเขา ทำให้พื้นที่นี้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ โดยปกติหมอกควันและมลพิษทางอากาศจะลอยขึ้นไปในอากาศได้สูงประมาณ 3-5 กิโลเมตร แต่เมื่อมีภูเขาสูงกั้น และพื้นที่ชุมชน หรือ เมืองมีลักษณะที่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้หมอกควันไม่สามารถกระจายตัวออกไปได้

นอกจากนี้ความกดอากาศสูง ทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้น และไม่สามารถแพร่กระจายได้ ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองเป็นชั้นหนาขึ้น จนเกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นที่

 

 


กลับขึ้นด้านบน