พระชายามกุฎราชกุมารฯเบลเยี่ยม ทรงหารือเรื่องบทบาทการพัฒนาสตรี

พระชายามกุฎราชกุมารฯเบลเยี่ยม ทรงหารือเรื่องบทบาทการพัฒนาสตรี

พระชายามกุฎราชกุมารฯเบลเยี่ยม ทรงหารือเรื่องบทบาทการพัฒนาสตรี

รูปข่าว : พระชายามกุฎราชกุมารฯเบลเยี่ยม ทรงหารือเรื่องบทบาทการพัฒนาสตรี

พระชายามกุฎราชกุมารฯเบลเยี่ยม ทรงหารือเรื่องบทบาทการพัฒนาสตรี เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาในมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ทรงร่วมการหารือเรื่องบทบาทการพัฒนาสตรีกับผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

เจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายาในมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ทรงเข้าร่วมการหารือเรื่องบทบาทการพัฒนาสตรีกับผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเอ็นดีพี ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติ ที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์โดยเฉพาะการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

โอกาสนี้มีผู้แทนสตรีไทยที่มีบทบาทในการพัฒนาสตรีของประเทศเข้าร่วมในการหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์, รองศาสตราจารย์จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณและประชาสังคม, ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, และ อาจารย์สตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


กลับขึ้นด้านบน