กระทรวงการคลัง พร้อมชี้แจง พ.ร.บ.ร่วมทุน

กระทรวงการคลัง พร้อมชี้แจง พ.ร.บ.ร่วมทุน

กระทรวงการคลัง พร้อมชี้แจง พ.ร.บ.ร่วมทุน

รูปข่าว : กระทรวงการคลัง พร้อมชี้แจง พ.ร.บ.ร่วมทุน

กระทรวงการคลัง พร้อมชี้แจง พ.ร.บ.ร่วมทุน ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฉบับใหม่ เป็นกฏหมายฉบับหนึ่งที่ถูกจับตามอง ว่าจะถูกนำมาใช้ในการร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างรัฐบาลและเอกชนที่อาจเอื้อนักธุรกิจ และเปิดช่องทุจริตได้

ก่อนหน้านี้ มี ส.ส.และ ส.ว. ร่วมลงชื่อตามมาตรา 154 เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ที่ระบุว่าให้ยกเว้นมาตรา 169 ที่ค่อนข้างเคร่งครัดกับการใช้เงินของรัฐ เมื่อมีการนำพระราชบัญญัติร่วมทุนมาใช้ จึงมีความกังวลว่าจะมีการเลี่ยงการตรวจสอบงบประมาณ ตามกฎหมายงบประมาณ พร้อมเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาไม่ผ่านเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพราะจะเป็นการสร้างความชอบธรรมในการรับรองออก พ.ร.บ.กู้เงินฯ ที่อาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า พร้อมจะชี้แจงทุกประเด็นที่สงสัย โดยยืนยันว่าร่างกฎหมาย ฉบับนี้ จะชัดเจน และรายละเอียดมากขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มเติมมาตราเป็น 72 มาตรา จากเดิมที่มีเพียง 25 มาตรา รวมถึงการลดระยะเวลาการดำเนินแต่ละโครงการลงเหลือ 8 เดือน พร้อมยืนยันว่า คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น จะมีฝ่ายการเมืองร่วมเป็นกรรมการเพียง 2 คน คือ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และยังต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันอีกหลายชุด รวมทั้งคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะต้องพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ  

ทั้งนี้ คาดว่า พ.ร.บ. ร่วมทุนฉบับใหม่ จะประกาศใช้ได้ทันกับ พ.ร.บ.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2ล้านล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน