"จับตา"ปฏิบัติยึดคืนผืนป่าจ.เชียงราย

"จับตา"ปฏิบัติยึดคืนผืนป่าจ.เชียงราย

"จับตา"ปฏิบัติยึดคืนผืนป่าจ.เชียงราย

รูปข่าว : "จับตา"ปฏิบัติยึดคืนผืนป่าจ.เชียงราย

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจ.เชียงรายยังน่าห่วง โดยปัจจัยหนึ่ง มาจากโครงการของรัฐที่เข้าไปส่งเสริมชาวบ้าน ปลูกพืชผลทางการเกษตร ทำให้ป่าถูกทำลายมากขึ้น ล่าสุดกลุ่มองค์กรภาครัฐ และชาวบ้านในท้องถิ่นต้องออกมาปกป้องผืนป่าของพวกเขา

ซากตอไม้ ที่ถูกตัดโค่น และการไถปรับพื้นที่เพื่อเพาะปลูก บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จนไม่เหลือสภาพของป่า คือ สิ่งยืนยันความพยายามในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จนสร้างความเสียหายแก่พืนป่านับหมื่นไร่

 
การระดมกำลังเจ้าหน้าที่ กองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อยึดคืนผืนป่า และตรวจสอบพิกัดด้วยเครื่องจีพีเอส ก่อนจะปักเสาคอนกรีต กำหนดแนวเขตป่า เป็นมาตราการป้องกันการบุกรุกป่า ควบคู่กับการพื้นฟูสภาพป่า ของหน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านในพื้นที่ 
 
ขณะที่ผู้นำท้องถิ่นบางส่วนระบุว่า นโยบายของภาครัฐ ที่เข้าไปส่งเสริมการปลูก และประกันราคาพืชทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดและยางพารา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ป่าถูกบุกรุกอย่างต่อเนื่อง
 
ความพยายามของกลุ่มชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ ในการปกป้องป่าแม่ฉางข้าว แม้จะเป็นเสี้ยวส่วนหนึ่งของผืนป่าใหญ่ในจังหวัดเชียงรายที่กำลังถูกบุกรุกเพื่อลักลอบตัดไม้ และการแผ้วถางเพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ แต่อาจเป็นการเริ่มต้นฟื้นฟูสภาพป่า ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่า ช่วยจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนกว่าการหวังให้หน่วยงานรับผิดชอบทำหน้าที่เพียงลำพัง
 


กลับขึ้นด้านบน