"เฝ้าระวัง" ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

"เฝ้าระวัง" ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

"เฝ้าระวัง" ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

รูปข่าว : "เฝ้าระวัง" ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาใหญ่ในภาคเหนือทุกปี ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผารูปแบบต่างๆ แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ปัญหา แต่สถานการณ์หมอกควันและการเผากลับเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และช่วง 2-3 วันที่ที่ผ่านมาสถานการณ์หมอกควันใน 5 จังหวัดภาคเหนือรุนแรงขึ้นอีก แต่พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองทีมีขึ้น ได้ช่วยทำให้หมอกควันลดลง แต่เมื่อฝนเบาบางลงในกลางสัปดาห์นี้ หมอกควันที่ปกคลุมภาคเหนือจากการเผา ก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกได้

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือขณะนี้วิกฤติหนักขึ้น ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ และน่าน โดยจังหวัดลำปางมีค่าฝุ่นละอองสูงสุดขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีปริมาณฝุ่นละอองใกล้เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน

 
5 ปีที่ผ่านมา มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผารูปแบบต่างๆ รวมทั้งไฟป่าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปีที่แล้วมีมากถึงกว่า 2 หมื่น 6 พันจุด ซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัดในปีนี้ ประกอบด้วยหลักการ 2P2R คือ การป้องกัน, การเตรียมพร้อม, การรับมือ และการฟื้นฟู ซึ่งมีทั้งหมด 8 มาตรการ
 
เริ่มจากการควบคุมการเผา 80 วัน อันตราย แต่มีการปรับเปลี่ยนเป็น 100 วันอันตรายในภายหลัง, ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น, สนับสนุนชุมชนมาตรฐานหมู่บ้านปลอดการเผา ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการออกพบกับประชาชน เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง
 
หลักการเตรียมความพร้อมเป็นการบูรณาการข้อมูลต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สั่งการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ รวมถึงการแจ้งเตือนสถานการณ์ จะประกอบด้วยมาตรการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน
 
ส่วนหลักการรับมือจะใช้ระบบ Single Command ในการควบคุมและบัญชาการเหตุการณ์ ตามระดับความรุนแรง และหลักการฟื้นฟูเป็นการดำเนินการกับทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพอนามัย รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศต้องมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในช่วง 100 วันอันตราย


กลับขึ้นด้านบน