ชลประทานอุทัยธานี เร่งสร้าง"ฝายยาง"กักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

ชลประทานอุทัยธานี เร่งสร้าง"ฝายยาง"กักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

ชลประทานอุทัยธานี เร่งสร้าง"ฝายยาง"กักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

รูปข่าว : ชลประทานอุทัยธานี เร่งสร้าง"ฝายยาง"กักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

ชลประทานอุทัยธานี เร่งสร้าง หลายพื้นที่ในภาคกลางโดยเฉพาะจ.อ่างทอง และอุทัยธานี เกษตรกรยังคงได้รับผลกระทบภัยแล้ง

ชลประทานจ.อุทัยธานีเร่งก่อสร้างฝายยาง กั้นแม่น้ำตากแดด 2 แห่ง บริเวณบ้านตานาด ต.เนินแจง และที่บ้านวังสาทิต ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี เพื่อเก็บกักน้ำที่หลากมาตามแม่น้ำตากแดด และ ท้ายเขื่อนวังร่มเกล้า

 
เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ตลอดทั้งปี หลังจากที่ช่วงหน้าแล้ง พื้นที่ทั้ง 2 ตำบลมักได้รับผลกระทบภัยแล้งมาโดยตลอด ที่จ.อ่างทอง ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบกับนาข้าว และสวนผลไม้ หลังชลประทานงดส่งน้ำ ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับลำคลองสาธาณะที่น้ำแห้งขอด ทำให้นกปากห่างหลายพันตัวประสบปัญหาในการหาอาหาร
 


กลับขึ้นด้านบน