ครม.ทุ่มงบฯ 77 ล้านบาท เดินหน้าจัดเวทีปรองดอง 108 แห่งทั่วประเทศ

ครม.ทุ่มงบฯ 77 ล้านบาท เดินหน้าจัดเวทีปรองดอง 108 แห่งทั่วประเทศ

ครม.ทุ่มงบฯ 77 ล้านบาท เดินหน้าจัดเวทีปรองดอง 108 แห่งทั่วประเทศ

รูปข่าว : ครม.ทุ่มงบฯ 77 ล้านบาท เดินหน้าจัดเวทีปรองดอง 108 แห่งทั่วประเทศ

ครม.ทุ่มงบฯ 77 ล้านบาท เดินหน้าจัดเวทีปรองดอง 108 แห่งทั่วประเทศ ครม.อนุมัติให้กรมศิลปากรดำเนินโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา พร้อมอนุมัติงบประมาณกว่า 77 ล้านบาท เดินหน้าจัดเวทีสร้างความปรองดอง

ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ​คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้กรมศิลปากรดำเนินโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา ส่วนที่เหลือ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 362,311,000 บาท โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามใบกันเงินเลขที่ 10081370 สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีก จำนวน 61,325,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีในการขยายระบบบริการไปยังหอสมุดและหอจดหมายเหตุในภูมิภาค ให้กรมศิลปากรเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

 
นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.อนุมัติงบประมาณ กว่า 77 ล้านบาทตามที่ ปคอป.เสนอในการจัดเวทีการเดินหน้าสร้างความปรองดอง หลังหยุดชะงักในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ซึ่งในสัปดาห์หน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า 20 คน จากสถาบันการศึกษามาหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการเดินหน้าโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ ครม.ยังรับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม "ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย" มาเป็น "เวทีการพูดจาหาทางออกประเทศไทย" ทั้งนี้จะมีการจัดเวทีทั้งหมด108 จุด โดยจะยึดเขตเลือกตั้งเป็นหลัก โดยตั้งเป้าจะเก็บข้อมูลจากประชาชนให้ได้ 75,000 ตัวอย่าง
 


กลับขึ้นด้านบน