"ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณอสม.เสียสละดูแลสุขภาพปชช. ยันหนุนงบฯส่งเสริมการให้บริการ

"ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณอสม.เสียสละดูแลสุขภาพปชช. ยันหนุนงบฯส่งเสริมการให้บริการ

"ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณอสม.เสียสละดูแลสุขภาพปชช. ยันหนุนงบฯส่งเสริมการให้บริการ

รูปข่าว : "ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณอสม.เสียสละดูแลสุขภาพปชช. ยันหนุนงบฯส่งเสริมการให้บริการ

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556 พร้อมขอบคุณอสม.ที่เสียสละทำงานเพื่อสุขภาพประชาชน ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ฯ ชั้นเหรียญทอง และเหรียญเงิน แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่มีผลงานดีเด่น และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่องเป็นเวลา 25 ปี 

 
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556 และมอบนโยบายชื่นชมและขอบคุณอสม. ที่เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจ เพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชน โดยรัฐบาลมีนโยบายที่ตระหนักถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องสิทธิเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยี และการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ให้พร้อมในการให้บริการประชาชน


กลับขึ้นด้านบน