"แพทย์ชนบท"คัดค้านเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย-ร้องนายกฯปลดรมว.สธ.

"แพทย์ชนบท"คัดค้านเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย-ร้องนายกฯปลดรมว.สธ.

"แพทย์ชนบท"คัดค้านเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย-ร้องนายกฯปลดรมว.สธ.

รูปข่าว : "แพทย์ชนบท"คัดค้านเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย-ร้องนายกฯปลดรมว.สธ.

ชมรมแพทย์ชนบทคัดค้านการปรับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้กับบุคคลากรสาธารณสุข เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน เพราะทำให้บุคคลากรเสียขวัญกำลังใจและแพทย์จะลาออกจากโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มมากขึ้น จึงเรียกร้องให้กระทรวงการคลัง ทบทวนการปรับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และให้นายกรัฐมนตรีปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกจากตำแหน่ง

ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับทันตแพทย์ เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายชมรมแพทย์ชนบท โดยเฉพาะการคัดค้านกรณีกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ Pay for Performance หรือ P4P

โดยที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เป็นการชดเชยโอกาสในด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่พิเศษ ซึ่งช่วยสร้างขวัญกำลังใจได้อย่างมาก เห็นได้จากช่วง 5ปีที่ผ่านมา การกะรจายตัวของการแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้น แต่หากมีการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P จะเป็นการเพิ่มภาระงานและมองว่ากระบวนการรักษาไม่สามารถสะท้อนเป็นผลงานหรือคะแนนได้

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบทบอกว่า นโยบายดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการจัดบริการในโรงพยาบาลชุมชน ไม่เหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องการแสวงหาผลกำไรและอาจทำให้เกิดภาวะสมองไหล โดยแพทย์จะขอย้ายออกจากโรงพยาบาลชุมชนไปสู่โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับนายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทันที เพราะมีแนวคิดดูหมิ่นแพทย์ชนบท โดยเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนมากกว่า

ประธานชมรมแพทย์ชนบทบอกอีกว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (20 มี.ค.56) จะเดินทางไปยื่นค้านการปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อให้ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง ขณะเดียวกันในวันที่ 26 มีนาคม จะนัดรวมตัวชุมนุมใหม่อีกครั้ง ที่ทำเนียบรัฐบาล และตลอดสัปดาห์หน้า แพทย์ชนบททั่วประเทศ จะแสดงการคัดค้านเชิงสัญลักษณ์เช่น แต่งชุดดำประท้วง ไม่รับนโยบายใดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน และหากยังไม่มีการปรับรัฐมนตรีตามข้อเรียกร้อง ในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ แพทย์ชนบทจะหยุดงานเพื่อเยียวยาจิตใจเหลือให้บริการเฉพาะแผนกฉุกเฉินเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน