ส.ส.เพื่อไทย-ส.ว.ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อประธานรัฐสภา

ส.ส.เพื่อไทย-ส.ว.ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อประธานรัฐสภา

ส.ส.เพื่อไทย-ส.ว.ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อประธานรัฐสภา

รูปข่าว : ส.ส.เพื่อไทย-ส.ว.ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อประธานรัฐสภา

ส.ส.เพื่อไทย-ส.ว.ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อประธานรัฐสภา ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไม่น้อยกว่า 70 คน และ ส.ว.มากกว่า 60 คน ร่วมลงชื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รายมาตรา รวม 3 ประเด็น เสนอต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 รวม 11 มาตราด้วยกัน โดยพรรคเพื่อไทยมีมติสนับสนุน ขณะที่นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ส.นนทบุรี ยืนยันเป็นเจตนาร่วมกันของสมาชิกรัฐสภา เพื่อแก้ไขเฉพาะมาตราที่จำเป็นก่อน เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารบ้านเมือง และลดอุปสรรคทางการเมือง

ส.ส.และ ส.ว.ส่วนหนึ่ง นำโดยนายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รายมาตรา รวม 3 ฉบับต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา โดยรายละเอียดของร่างทั้ง 3 ฉบับ มีการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 รวมทั้งสิ้น 11 มาตรา โดยยึด 3 ประเด็นหลัก ซึ่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกเกี่ยวข้องกับ มาตรา 190 ว่าด้วยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มี ส.ว.ร่วมลงชื่อ 62 คน เป็น ส.ว.เลือกตั้ง 51 คน ส.ว.สรรหา 11 คน

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 2 เกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิ์ทางการเมือง และการยุบพรรคการเมือง ประกอบไปด้วย 237 ว่าด้วยการยุบพรรคการเมือง และมาตรา 68 ว่าด้วยการกระทำล้มล้างการปกครอง หรือการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีส.ว.ร่วมลงชื่อ 60 คน

มี ส.ว.ร่วมลงชื่อ 55 คน ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3 เกี่ยวข้องกับที่มาของส.ว. เพื่อแก้ไขมาตรา 111 ถึง 118 ว่าด้วยการได้มาซึ่งการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งส.ว.สรรหา และขอให้เชื่อมโยงการแก้ไขมาตรา 120 เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงรวมถึงแก้ไขมาตรา 241 เกี่ยวกับเอกสิทธิห้ามจับกุมคุมหรือเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน ระหว่างมีการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว.

การเดินหน้าแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราครั้งนี้ นายดิเรก กล่าวว่า เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง ส.ส.และ ส.ว. โดยอาศัยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ที่กำหนดให้ ส.ส.และ ส.ว.จำนวน 1 ใน 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดของทั้ง 2 สภา ซึ่งก็คือ 126 คน สามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ และคาดว่าจะสามารถบรรจุวาระการพิจารณาของสภาในวาระแรกได้ทันสมัยประชุมนี้

ก่อนหน้านี้ พรรคเพื่อไทย มีมติให้ ส.ส.ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา 4 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา68 มาตรา 190 มาตรา 237 และแก้ไขมาตรา 111 รวมถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับที่มาของ ส.ว. เพื่อให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เพื่อร่วมกับ ส.ว. ให้ครบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด


กลับขึ้นด้านบน