ผู้ปลูกดอกไม้จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

ผู้ปลูกดอกไม้จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

ผู้ปลูกดอกไม้จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : ผู้ปลูกดอกไม้จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

ผู้ปลูกดอกไม้จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ภาวะภัยแล้ง และอากาศแปรปรวน ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายจังหวัด ได้รับผลกระทบ ขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ลดระดับลง เป็นอุปสรรคในการเดินเรือรับจ้างข้ามฝาก ในตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์

ผู้ประกอบการเรือรับจ้างข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ต้องเพิ่มความระมัคระวังการเดินเรือ หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำกว่าทุกปี ส่งผลให้เกิดหาดทรายกลางลำน้ำหลายจุด ขณะเดียวกัน ยังต้องขยับโป๊ะเรือออกห่างจากฝั่ง ตามระดับน้ำที่ลดลง

สภาพอากาศที่ร้อน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสในจังหวัดพิจิตร ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกดอกรัก ต้องเพิ่มรอบให้น้ำ เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย แม้ว่าจะเป็นพืชทนแล้งก็ตาม

ส่วนที่จังหวัดเชียงราย ปัญหาภัยแล้ง และสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ออกสู่ตลาดน้อยลง ราคาดอกไม้หลายชนิดปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะดอกมะลิ จากเดิมลิตรละ 800 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท

ขณะที่สัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทอง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงใน 22 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหน้าร้อน พร้อมเตือนประชาชนให้สังเกตอาการสัตว์เลี้ยง หากพบอาการผิดปกติให้รีบนำไปพบสัตว์แพทย์ทันที


กลับขึ้นด้านบน