มกุฎราชกุมารเบลเยียม เสด็จฯนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

มกุฎราชกุมารเบลเยียม เสด็จฯนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

มกุฎราชกุมารเบลเยียม เสด็จฯนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

รูปข่าว : มกุฎราชกุมารเบลเยียม เสด็จฯนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

มกุฎราชกุมารเบลเยียม เสด็จฯนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมและพระชายา ทรงเยี่ยมบริษัทต่าง ๆ จากราชอาณาจักรเบลเยียม ที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด มาบตาพุด จังหวัดระยอง

เวลา 9.30 น. เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมาร แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา ไปยังนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด มาบตาพุด จังหวัดระยอง ทรงเปิด โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจเนอเรชั่น หรือ การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง และในพื้นที่ใกล้เคียง

จากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส ซึ่งดำเนินธุรกิจกระจายสินค้าและขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และทรงเยี่ยมบริษัท วีนิไทย ผลิตผงพลาสติก พีวีซี โซดาไฟ คลอรีน ด้วยวัตถุดิบและสาธารณูปโภคในการผลิต จากในประเทศไทยทั้งหมด

 

กลับขึ้นด้านบน