หลากหลายความเห็นจากเสวนา "ตอบโจทย์ทีวีสาธารณะกับสังคมไทย"

หลากหลายความเห็นจากเสวนา "ตอบโจทย์ทีวีสาธารณะกับสังคมไทย"

หลากหลายความเห็นจากเสวนา "ตอบโจทย์ทีวีสาธารณะกับสังคมไทย"

รูปข่าว : หลากหลายความเห็นจากเสวนา "ตอบโจทย์ทีวีสาธารณะกับสังคมไทย"

หลากหลายความเห็นจากเสวนา การเคลื่อนไหว และสะท้อนความคิดที่หลากหลายกับบทบาทการเป็นทีวีสาธาณะของไทยพีบีเอส ในการออกอากาศรายการตอบโจทย์ตอน "สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ" จำนวน5 ตอน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่คณะผู้บริหาร ไทยพีบีเอส ออกแถลงการณ์ยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

      
งานเสวนาตอบโจทย์ เรื่อง ตอบโจทย์ ทีวีสาธารณะกับบทบาทพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย กรณีรายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเห็นต่างระหว่างนักกฏหมายกับตัวแทน กสทช. เรื่องอำนาจในการตัดสินใจออกอากาศเป็นของคณะกรรมการนโยบาย หรือ ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส ซึ่งอาจจะทำให้การตัดสินใจในขณะนั้นถูกกดดันจนเกิดความสับสน

ด้านนายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของรายการเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และยกให้อยู่เหนือความขัดแย้ง โดยให้โอกาสฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่าง เปิดเผยในที่สาธารณะ ป้องกันการใส่ร้ายป้ายสี แบบหลบๆซ่อนๆ และมีข้อถกเถียงหักล้างด้วยเหตุและผล

ขณะที่ทุกเสียงในวงเสวนาเห็นด้วยกับการเปิดพื้นที่รับฟังความเห็นต่าง แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องความสมดุลระหว่างเสรีภาพและความรับผิดชอบได้

ส่วนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "กลุ่มประชาชนทนไม่ไหว" รวมทั้งกลุ่มเสื้อหลากสีและเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน โดย นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ชุมนุมหน้าสำนักงานไทยพีบีเอส เพื่อสะท้อนความคิดเห็นในการออกอากาศรายการตอบโจทย์ ตอน "สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ" จำนวน 5 ตอน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการชุมนุมของทั้ง 2 กลุ่มได้ยุติลงหลังมีการยื่นหนังสือถึงผู้บริหารไทยพีบีเอส

ด้านคณะผู้บริหาร ไทยพีบีเอส ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมิได้นิ่งนอนใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณประชาชน ที่มีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และปราศจากความรุนแรง ไทยพีบีเอส มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำคัญ คือมุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ไทยพีบีเอส มีหน้าที่โดยตรงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนั้นเมื่อมีผู้มีแสดงความคิดเห็นต่อกรณีรายการตอบโจทย์

คณะผู้บริหารพร้อมจะน้อมรับและแสดงความรับผิดชอบ นำข้อร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่มีอำนาจตรวจสอบตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม ครอบคลุมถึงวิธีการแก้ไขหากขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ ส่วนข้อเสนอแนะที่ให้ทำข่าวที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ไทยพีบีเอสได้ติดตามและนำเสนอประเด็นเหล่านี้มาโดยตลอด เพื่อมุ่งสร้างสังคมคุณภาพ และคุณธรรมตามเจตนารมณ์


กลับขึ้นด้านบน