ตัวแทนภาคประชาสังคม 3 จชต.ร่วมพูดคุยสันติภาพ

ตัวแทนภาคประชาสังคม 3 จชต.ร่วมพูดคุยสันติภาพ

ตัวแทนภาคประชาสังคม 3 จชต.ร่วมพูดคุยสันติภาพ

รูปข่าว : ตัวแทนภาคประชาสังคม 3 จชต.ร่วมพูดคุยสันติภาพ

ตัวแทนภาคประชาสังคม 3 จชต.ร่วมพูดคุยสันติภาพ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพูดคุยสันติภาพ ดึงตัวแทนภาคประชาสังคมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมในคณะทำงาน หวังให้มีส่วนร่วมสร้างสันติภาพ ขณะที่ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลไม่มั่นใจจะเกิดความสงบสันติสุขในพื้นที่ก่อนการเข้าสุ่ประชาคมอาเชี่ยนในอีก 3 ปีข้างหน้าหรือไม่

ระหว่างร่วมเสวนาในหัวเรื่องยุทธภูมิบาเจาะกับก้าวย่างสู่สันติภาพที่ปลายด้ามขวาน จัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเช้าวันที่ 20 มี.ค. วันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาล เห็นว่าการเข้ามีส่วนร่วมของมาเลเซียเพื่อให้เกิดการพูดคุสันติภาพกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องที่ดี ที่อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาว แต่ไม่มั่นใจว่าจะเกิดสันติภาพในพื้นที่ก่อนหน้าการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยนหรือไม่

ด้าน พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ตัวแทนจากกองทัพบก ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานพูดคุยสันติภาพที่มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะ ตั้งความคาดหวังว่าการพูดคุยสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นจะช่วยนำสันติสุขกลับคืนสุ่พื้นที่ พร้อมเปิดเผยอยู่ระหว่างการทำรายละเอียดของแผนการพูดคุยสันติภาพหรือ road map

ด้านนายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีมหาดไทย สส.พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความกังวลระหว่างการเสวนาถึงความไมเป็นเอกภาพในการทำงานของฝ่ายความมั่นคงและรัฐบาลว่าจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้การพูดคุยสันติภาพเดินหน้าไม่ได้

มีรายงานว่าส่วนหนึ่งของกรรมการในคณะทำงานพูดคุยสันติภาพจะเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เข้ามีส่วนร่วมในการพูดคุยสันติภาพ ที่จะมีขึ้นครั้งแรกช่วงกลางสัปดาห์หน้าที่ประเทศมาเลเซีย


กลับขึ้นด้านบน