กรมควบคุมมลพิษ คาดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง-มีผลต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ คาดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง-มีผลต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ คาดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง-มีผลต่อสุขภาพ

รูปข่าว : กรมควบคุมมลพิษ คาดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง-มีผลต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ คาดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง-มีผลต่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิษ คาดว่า คุณภาพอากาศในวันนี้น่าจะอยู่ในระดับปานกลาง ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของจังหวัดต่างๆในวันนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด

กรมควบคุมมลพิษ รายงานเมื่อ 20 มี.ค. มีจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง หรือ PM10 เกินค่ามาตรฐาน 3 จังหวัด สูงสุดอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่า PM10 260 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร รองลงมาคือ อำเภอเมือง และ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 141 และ 123 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร ส่วนที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ก็มีค่า PM10 เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน อยู่ที่ 121 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร ทำให้คุณภาพอากาศของ 4 อำเภอนี้ มีผลกระทบต่อสุขภาพ


 

สถาการณ์วันหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือวันmuj 21 มี.ค.จะเห็นว่า ค่าเสถียรภาพของอากาศที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนมีค่าสูงที่สุด 12 รองลงมาคือ จังหวัดพะเยาและลำพูน มีค่าอยู่ที่ 11 สำหรับค่าเสถียรภาพของอากาศยิ่งมีค่ามาก แสดงว่า อากาศมีเสถียรภาพมาก ทำให้อากาศไม่ลอยตัว

แผนที่ลมระดับ 600 เมตร ของกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงให้เห็นว่า พื้นที่สีขาว คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ลมอ่อน หรือ ลมมีความเร็วต่ำ ทำให้มลพิษมีโอกาสสะสมตัวในบริวเณเหล่านี้ หากมีการเผาในที่โล่ง


 

กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 228 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร รองลงมาคือ อำเภอเมือง และ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 163 และ145 ส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดน่าน อยู่ที่ 143 และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยู่ที่ 133 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร

 


กลับขึ้นด้านบน