ปัญหาไข้เลือดออกระบาดใน 7 จังหวัดภาคใต้

ปัญหาไข้เลือดออกระบาดใน 7 จังหวัดภาคใต้

ปัญหาไข้เลือดออกระบาดใน 7 จังหวัดภาคใต้

รูปข่าว : ปัญหาไข้เลือดออกระบาดใน 7 จังหวัดภาคใต้

 ปัญหาไข้เลือดออกระบาดใน 7 จังหวัดภาคใต้ สถานการณ์ไข้เลือดออกระบาดใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา อยู่ในขั้นวิกฤต

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับอาสาสมัครเทศบาลเมืองคอหงส์ รณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบว่าเขตเทศบาลเมืองคอหงส์มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดย 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 81 คน และเสียชีวิต 1 คน ซึ่งปีที่แล้วมีผู้ป่วย 87 คน จึงถือว่าสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤติ

นายแพทย์ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขเขตพื้นที่ เครือข่ายบริการที่ 12 ระบุว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอาการหนัก เนื่องจากมารักษาหลังป่วย7 วัน  ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวังและป้องกันโรค ถ้าพบบุตรหลานมีอาการไข้สูงเกิน 3-4 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที และไม่ควรให้รับประทานยาลดไข้ประเภทแอสไพริน

นอกจากนี้ขอให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานเป็นกรณีพิเศษ หากพบว่ามีอาการซึม, กระสับกระส่าย, เลือดออกตามไรฟัน, เลือดกำเดาไหล, ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ หรือ อาการเลือดออกตามผิวหนัง ควรรีบนำตัวไปพบแพทย์ พร้อมบอกข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อวินิจฉัยโรค

จากข้อมูลสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 มี.ค. 2556 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2,000 คน และเสียชีวิต 7 คน โดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีผู้ป่วย 1,000 คน เสียชีวิต5 คน


กลับขึ้นด้านบน